Krönika: Anna Rosengren

Publicerat:

20 dec. 2022, 12:47

Nyhet

En kris avlöser en annan. Finns det några ljusglimtar i mörkret?

Företagare är gjorda av ett segt virke. Oavsett om det är kris eller goda tider så jobbar man på och ser möjligheter. Under det här året har omvärlden bjudit på många utmanande situationer, kriser som tycks stå på rad för de företagsamma.

I tider som dessa är det många som ger rådet att planera för det värsta och hoppas på det bästa. Henrik Mitelman, finansanalytiker och tidigare analyschef på SEB, menar att man ska göra tvärt om. När han föreläste hos oss på Almi GävleDala sa han: Planera för det bästa men förvänta er det värsta, då fångas fler möjligheter. Kriser kan hjälpa oss att bli bättre, de kan skynda på utveckling som redan påbörjats men som inte fått genomslag eftersom vi inte varit tvingade till det.

Ett exempel är att vi under pandemin skaffade oss en betydlig större IT-kompetens. Det blev helt enkelt tillräckligt angeläget. Under den nuvarande energikrisen lär vi oss hushålla med våra resurser och det som förut verkade omöjligt går nu, det ser man bland annat på att vi har konsumerat betydande mindre el än vanligt. Det är bra både för ekonomin i företaget och för miljön.

Vi på Almi GävleDala har träffat närmare 2000 företagare under året och vi kan se att de omvälvande situationer som påverkat företagen sedan våren 2020 har gjort många intresserade av att förstå och stärka sin ekonomi. Det är smart eftersom det hjälper dem att både sänka sina kostnader och hitta nya intäktsmöjligheter.

Gröna investeringar är något har blivit alltmer intressant för många företagare, det märker vi på Almi GävleDala genom att fler söker sig till oss för att både hitta kapital till hållbara satsningar och för att utveckla en mer hållbar affär. Ofta innebär det investeringar i mer energieffektiva lösningar, allt från kapitalintensivt tekniskt avancerade investeringar, till förbättringar till den löpande verksamheten.

Almi gör undersökningar med bankchefer vid flera tillfällen varje år, de fungerar som en tempmätare på konjunkturen och hur tillgången på kapital ser ut. Vår senaste undersökning visade vikande konjunktur och svårare att få tillgång till kapital. I dessa tider har vi på Almi en viktig roll att fylla. Att vara marknadskompletterande innebär att vi delar risk med bankerna och därför kan vi överbrygga de svårigheter som företagen kan hamna i på grund av de kriser som tycks stå på rad. Vår uppgift blir nu att agera kontracykliskt och tillföra kapital när saknas på andra håll.

Om du som företagare i dessa utmanande tider upplever att du riskerar att missa affärsmöjligheter, eller att du helt enkelt behöver en bro över till andra sidan krisen, så står vi redo att hjälpa dig. Passa på att använda vår kompetens och få en djupare förståelse för hur din ekonomi och lönsamhet ser ut och hur du kan påverka den eller för att finansiera nya satsningar.