Våra projekt

För att kunna erbjuda länets företag fler och fördjupade insatser driver Almi Jönköping projekt - ibland tillsammans med andra Almi-bolag eller andra aktörer. Projekten finansieras delvis med EU-medel. Läs mer om våra olika projekt nedan.