Smart Utveckling

Vi hjälper små och medelstora företag att växa mot ett hållbart Kronoberg!

Detta är vår vision

Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för alla små och medelstora företag i Kronoberg. Detta gör vi genom att visa dig värdet i att växa hållbart. Vare sig det gäller produkt-, process- eller organisationsförnyelse är hållbarhetsarbetet alltid lönsamt.    

Att påbörja ett sådant arbete kan vara svårt...

... om du inte vet var du ska börja eller behöver hjälp med att identifiera dina behov. Vi vägleder dig genom att se över ditt företags nuläge, behov och utmaningar och tillför därefter de verktyg och processer som behövs för ditt företags smarta utveckling!

Om du och ditt företag vill: 

 • få hjälp med din tillväxt
 • få koll på din lönsamhet
 • kickstarta ert hållbarhetsarbete
 • identifiera olika affärsmöjligheter
 • utvecklas inom ditt ledarskap
 • se över din kompetensförsörjning
 • få hjälp med olika affärsmodell
 • se över möjligheterna för internationalisering och export
 • få hjälp med genomlysning av din ekonomi
 • få hjälp med digitalisering

  Då kan Smart Utveckling vara ett bra steg i företagets hållbara resa!

Så här hjälper vi dig

Affärsrådgivning / bollplank

Ensam är inte alltid stark. Vi kopplar en av våra affärsrådgivare till er hållbarhetssatsning och hen stöttar er utveckling och agerar bollplank. Affärsrådgivaren har också bra koll på vilka resurser som finns i vår expertpool samt vilka kompetenser övriga företagsfrämjande organisationer har.  

Strategigrupper

Genom att samla företag som alla utvecklar sin hållbara affär, skapas naturligt nya nätverk för kunskapsutbyte, inspiration och best practice. Tillsammans arbetar vi med delområden så som relevanta hållbarhetsområden, väsentlighetsanalys, GAP-analys och en handlingsplan.  

Finansieringscoaching

Som en del i implementeringen av den strategi vi tillsammans arbetar fram finns det möjlighet att söka diverse utvecklingsmedel, investeringsstöd och lånefinansiering som alla skyndar på utvecklingen. Tillsammans med din affärsrådgivare och bollplank hittar vi rätt möjligheter för ditt företag och kan även stötta er i att räkna på den nya affären.

När du kontaktat oss fastställer vi tillsammans ditt företags behov, därefter erbjuder vi dig skräddarsydda insatser och aktiviteter som hjälper ditt företag att växa hållbart.  

Allt utgår ifrån din situation och dina behov, och vi har lång erfarenhet av att ställa de rätta frågorna samt visa på alternativ för att driva ditt företag framåt.

Smart Utveckling är ett projekt med flera partner:

Intresseanmälan - jag vill veta mer!

Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill veta mer om Smart Utveckling eller lämna en intresseanmälan för ditt företag.