Koll och kontroll

En workshopserie för kvinnor med fokus på ditt företags lönsamhet

Vill du stärka dina kunskaper och din uppföljning kring ekonomin i ditt företag? Koll och kontroll sätter fokus på ditt företags lönsamhet på ett inspirerande och motiverande sätt.

Vad ger programmet dig?

  • Inblick i vad som driver företags lönsamhet och tillväxt, i synnerhet ditt eget.
  • Säljer ni rätt sak till rätt kund?
  • Ökad kunskap om företagsekonomiska begrepp.
  • Identifiera dina viktigaste hållbarhetsområden och se hur de kan bidra till din affär.
  • Erfarenhetsutbyte och nätverkande med andra företagare.
  • Nya infallsvinklar och inspiration.


Vem riktar sig utvecklingsprogrammet till?

För företag, gärna med minst ett bokslutsår, som ägs och drivs på heltid av kvinnor. För dig som vill bli vassare på ekonomi - inga förkunskaper krävs.

En grupp kvinnor som skrattar

Kort om upplägget

Koll och kontroll genomförs under två halvdagar med fysiska gruppträffar, antingen på Almi eller i en kommun i Norrbotten/Västerbotten. Vi varvar kunskapshöjande och roliga workshops med möjlighet till individuell rådgivning. Under workshopserien genomför vi även Almis Hållbarhetsdialog med alla deltagande företag.

Nulägesanalys, föreläsningar och fysiska träffar

Vi lägger stor vikt vid att inspirera till nya tankar och förmedla ny kunskap från expertföreläsare och erfarenheter från andra deltagare. Vi kombinerar metodiker för innovation i tidiga stadier med förnyelsearbete i mogna företag.

Syftet med workshopserien

  • Inblick i vad som driver företags lönsamhet och tillväxt
  • Större insikt om företagsekonomiska begrepp
  • Tillgång till olika verktyg och kunskap som kan hjälpa ditt företag till ökad lönsamhet
  • Identifiering av relevanta och väsentliga hållbarhetsområden för ditt företag

Individuell rådgivning

Deltagande företag ges möjlighet till individuell affärsrådgivning där vi tillsammans tittar vi på ditt företags ekonomiska nuläge på ett enklare sätt än med traditionella rapporter. Det skapar ökad förståelse för den egna ekonomin, risker/utmaningar och lönsamhet.

Tidsperiod

4-5 veckor.

Kostnad

Workshopserien är kostnadsfri och inkluderar ett försumbart stöd på 18 000 kr.