Minska företagets klimatpåverkan och öka lönsamheten!

Almi och Energikontoret erbjuder dig som företagare kostnadsfri hjälp att ställa om och göra företaget mer hållbart och energieffektivt. Det handlar inte bara om klimatet, utan nya lagar och regler ställer också nya krav på hela leverantörskedjan. Oavsett företagsstorlek så ska det redovisas och återrapporteras, mätas och följas upp. Känner du igen dig?

Genom våra kostnadsfria insatser hjälper vi dig att hitta smartare alternativ som i längden kommer att bidra till ökad lönsamhet. För det går faktiskt att minska företagets klimatpåverkan utan att riskera att förlora viktiga affärer. Och vill du vinna nya affärer i framtiden?
Ja, då är det här ett måste!

Så här kan Almi hjälpa dig:

  • Göra en hållbarhetsanalys där vi identifierar utvecklingsområden och nya affärsmöjligheter med koppling till Agenda 2030. 
  • Göra en investeringskalkylering där vi ställer olika insatser mot varandra. Vad blir exempelvis den ekonomiska effekten av en investering på kort och lång sikt? 
  • Förbereda arbete för genomförande av egendeklaration ISO26000.
  • Finansiering, tex genom vårt förmånligare gröna lån.

 

Så här kan Energikontoret hjälpa dig:

  • Analysera företagets energidata och förklara mönster och avvikelser.
  • Göra ett platsbesök med en energigenomgång av fastighet och verksamhet.
  • Ge konkreta förslag på lönsamma energieffektiviserande och -besparande åtgärder.
  • Hjälpa till att identifiera eventuella finansieringsstöd.

Erbjudandet sker inom projektet Grönt och energieffektivt näringsliv i östra Mellansverige 2023-2026. Projektet är ett grönt omställningsprojekt för små och medelstora företag i östra Mellansverige med fokus på rådgivning förenergieffektivisering och affärsutveckling samt utveckling av främjarsystemet. 

Geniöms är ett samverkansprojekt mellan Almi Företagspartner AB:s fyra regionala dotterbolag och Energikontoren i östra Mellansverige. Projektet finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden, regionerna i östra Mellansverige och Almi.

Loggalimpa projekt Geniöms