Hej Håkan Zinders - styrelseledamot i Almi Mälardalens styrelse!

Publicerat:

22 feb. 2024, 12:14

Nyhet

Hej styrelseledamot! I Almi Mälardalens styrelse sitter ett gäng kompetenta ledamöter från såväl våra ägare som från det privata näringslivet. Vi är nyfikna på att veta mer om våra ledamöter och inleder därför en artikelserie med frågor till vår styrelse. Vi tog ett snack med Håkan Zinders som är Hållbarhetschef i Almi AB och är ledamot i Almi Mälardalens styrelse. 

Hej Håkan! Vi är nyfikna på att veta lite mer om dig. Hur länge har du suttit i Almi Mälardalens styrelse?

Jag har suttit i Almi Mälardalens styrelse i snart 1 år.

Vad gör du när du inte agerar styrelseledamot i Almi Mälardalens styrelse?
Som titeln beskriver så är min roll Hållbarhetschef, vilket innebär att jag har det övergripande ansvaret för Almis hållbarhetsarbete ur ett koncernperspektiv. 

Låter kul! Vad är det roligaste med ditt jobb?
I den här rollen får man vara bredd på att bli involverad i både de stora och de små frågorna. Den största tillfredsställelsen känner man i arbetet med att utveckla Almis produkter och tjänster som riktas till företagen som söker Almis tjänster. Det är i mötet med kunderna som Almi har den absolut största möjligheten att påverka på ett tydligt och positivt sätt. 

Det handlar både om att möta företagen utifrån sin nuvarande nivå att integrera hållbarhetsfrågorna i sin affärsmodell. I dessa lägen arbetar vi aktivt för att skapa en förståelse och handlingsplan i syfte att göra en positiv förflyttning. Men det handlar också om att aktivt identifiera spännande företag som verkligen adresserar de stora utmaningarna vi står inför, särskilt inom klimat- och miljöområdet. Här ska vi säkerställa att de på ett optimalt sätt ges möjligheter att växa, både genom finansiering och affärscoaching.

Vilka är de största möjligheterna små och medelstora företag har idag när det kommer till hållbarhetsfrågan? 
Jag tycker frågan är rätt ställd, för det handlar väldigt mycket om att se möjligheterna med att ta med hållbarhetsfrågorna när man som bolag tittar på framtiden. Om man är ett företag som vill utvecklas, växa, hitta nya kunder och marknader, så kommer man se att hållbarhetsfrågorna har en naturlig plats när man ska vidareutveckla sitt företag. Det ger både insikter kopplat till företagets kostnader och hur man får kontroll på företagets risker, men även att man kan identifiera möjligheter att öka sina intäkter. Kort sagt, man blir mer relevant och konkurrenskraftig jämfört med sina konkurrenter. Det går utmärkt att ta kontakt med en rådgivare på Almi för att prata mer kring ämnet. Vi har både kompetensen och verktygen som gör att ett företag kan forma sitt hållbarhetsarbete och få frågorna att relatera till företagets affär.

Om man är ett företag som vill utvecklas, växa, hitta nya kunder och marknader, så kommer man se att hållbarhetsfrågorna har en naturlig plats när man ska vidareutveckla sitt företag.

Håkan Zinders, Hållbarhetschef i Almi AB och styrelseledamot i Almi Mälardalens styrelse

Den största utmaningen då….? 
Visst, det finns utmaningar också. En utmaning kan vara att det upplevs komma flera nya regelverk som handlar om hur företagen ska rapportera sitt hållbarhetsarbete. Här vill jag poängtera att dessa regelverk i det initiala skedet riktar sig till större företag. Det kommer visserligen påverka de mindre företagen som levererar sina produkter eller tjänster till dessa större företag. Underleverantörer förväntas exempelvis kunna svara på vilken klimatpåverkan deras produkter/tjänster har, men även andra hållbarhetsfrågor är viktiga att ha koll på. Mitt råd till företagen är att skapa sig en första förståelse kring sin hållbarhetspåverkan. Det kommer ge företaget goda förutsättningar att på ett relevant sätt kunna svara upp mot de frågor som kommer att komma från kunder, finansiärer och andra intressenter runt företaget.

Hur ser du på Almis roll i samhället idag och i framtiden? 
Almi har fortsatt ett väldigt viktigt samhällsuppdrag. Målgruppen är de små och medelstora företagen och i vår marknadskompletterande roll kan vi samverka på ett värdefullt sätt med privata finansiärer och aktörer. 

Med jämna mellanrum tenderar det att ske speciella händelser som påverkar förutsättningarna att bedriva företagsverksamhet, eller att ekonomin i stort pendlar mellan hög- och lågkonjunkturer. I dessa skeenden uppfattar jag Almis roll som särskilt viktig eftersom vi har direktkontakt med företagen som möter dessa utmaningar.

Vidare ser jag också stora möjligheter för Almi att bidra i en hållbar omställning av Sveriges små och medelstora företag. Som offentlig aktör på marknaden uppfattar jag att vi har ett särskilt ansvar att medverka till att näringslivet bidrar till att uppfylla de målsättningar Sverige skrivit under på. Det kan vi göra genom att på ett konkret och intressant sätt beakta hållbarhetsfrågor när vi pratar med våra kunder.

Tack Håkan för en trevlig pratstund där vi fick lära känna dig lite bättre!