Almi Skånes VD Marie Krüeger: "Möjligheterna är stora för företagare även i kristider."

Almi Skånes VD Marie Krüeger: "Möjligheterna är stora för företagare även i kristider."

Publicerat:

29 nov. 2023, 03:31

Nyhet

Under pandemin fick Almi snabbt anpassa sin verksamhet för att hjälpa svenska företag rida ut stormen. Nu står världen återigen inför osäkra tider och många känner oro. Marie Krüeger, VD för Almi Skåne, vill därför påminna alla företagare om Almi.  

– I kriser tvingas vi tänka om, bli mer kreativa och testa nya grepp. Här kan vi på Almi stötta med både finansiering, affärsutveckling och agera bollplank.

Under covid-virusets snabba framfart fick Almi anpassa sin verksamhet i samma takt. Man sjösatte en rad nya tjänsteerbjudande i form av brygglån, företagsakuten och andra stödåtgärder.

   – Pandemin var brutal och slog hårt mot många branscher. Företagen behövde hjälp fort och här testades verkligen hur pass snabbfotade och agila vi är. Jag är stolt över mina medarbetares insats, säger Marie Krüeger, VD på Almi Skåne.

 
Almi står redo att hjälpa i tuffare tider

Idag står vi åter inför en mängd olika prövningar som krig, skenande räntor och elpriser samt inflation. Tillvaron kantas av ovisshet och oro inför framtiden. Men Marie konstaterar att medarbetarna på Almi är väl förberedda att stötta skånska företagare inför en eventuell lågkonjunktur. 
 
   – Jag förstår att många oroar sig och det känns jobbigt när mycket är oförutsägbart. Världen har knappt hunnit smälta pandemin och tätt efter kommer ännu fler ekonomiska utmaningar. Men i kriser tvingas vi att tänka om, bli mer kreativa och testa nya grepp. Här kan vi på Almi hjälpa med både finansiering, affärsutveckling och agera bollplank, säger Marie. 
 
Lågkonjunkturer är luriga och det är ingen som riktigt vet hur djup den ekonomiska dalen blir. I Skåne är elen dyrast i landet och energikrävande verksamheter blir extra lidande.

– Skåne har ett väldigt diversifierat utbud av företag som var en fördel under pandemin. Men nu är det svårt att förutspå hur mycket företagarna drabbas. Jag antar det skiljer sig beroende på bransch och hur höga elkostnaderna blir, säger Marie.


Fokusera på möjligheter istället för media

Men Marie tror att bolagen som lyckas hålla huvudet kallt och inte låter sig svepas med av medias olycksbådande rubriker kan komma ut som vinnare på andra sidan.

– Företag som fokuserar på att utveckla affärsidéer, anpassar sin affärsmodell och ser möjligheterna är de som klarar sig bäst i lågkonjunkturer. Vi påverkas mycket av media som spär på rädslan men det hjälper oss inte tänka rationellt. Då kan det vara skönt att få råd av en kostnadsfri neutral part som Almi, säger Marie.


Bolag som inte går med vinst kan ändå ha potential

Marie ser dock tecken på att vi går mot tuffare tider. Rekordmånga konkurser noterades i september och det går inte att frångå att nästan allt är dyrare. Hon berättar att lånevolymerna hitintills ökat med cirka 15 procent jämfört med föregående år.

 Jag tolkar inte detta som enbart en negativ trend.Vi är en marknadskompletterande aktör och lånar ut till företag som kanske blivit nekade av sin bank. Ett bolag som inte går med vinst idag behöver inte ha en dålig affärsmodell utan vi ser en långsiktig potential, Marie.

Finansieringsformerna som ökat mest hos Almi Skåne är gröna lån samt tillväxtlånen.

– Det glädjer mig att småbolagen som ofta har små resurser prioriterar hållbarhet trots de har mycket annat att tänka på just nu, säger Marie

“Framtiden är helt klart gröna industrier.”

Marie anser att hållbarhetsatsningar är helt rätt väg att gå för att driva ett framgångsrikt bolag på lång sikt.

– Vi håller ständigt på med omvärldsanalyser och följer trender. Framtiden är helt klart gröna industrier, hållbara utifrån alla aspekter som ekonomin, människan och naturen. Dessutom kräver kunderna idag mycket mer transparens och insyn. De vill försäkra sig om att produkterna är tillverkade på ett ansvarsfullt sätt, säger Marie.


Almis tillväxtlån förmånliga med låg ränta

Almis tillväxtlån är till för företag som vill hålla sig relevanta och ser tillfället att gasa förbi konkurrenterna genom att satsa på nya innovationer och affärsideer.

– Innovationer behöver inte vara en fysisk manick. Utan det kan vara en ny intern process som ökar lönsamheten eller att man vill pröva ett nytt sätt att nå kunder på. Tillväxtlånen är dessutom mycket förmånliga med lägre ränta och löptid. Sök gärna!, uppmuntrar Marie.

När regeringen lade fram sin budgetproposition i höstas framkom det att politikerna ser Almi som en fortsatt viktig marknadskompletterande aktör som hjälper till att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa fler arbetstillfällen.

– Självklart var jag lite försiktigt avvaktande när en ny blocköverskridande regering tillträdde. Sedan 1994 har vi stöttat Sveriges företagare och tillsammans tagit oss igenom både goda och tuffa tider. Jag är glad över att förtroendet inte dalat. Vi fortsätter utveckla näringslivet ihop med våra fantastiska kunder, säger Marie.

 

"Det glädjer mig att småbolagen som ofta har små resurser prioriterar hållbarhet trots de har mycket annat att tänka på just nu."

Marie Krüeger, VD på Almi Skåne – Finansieringsformerna som ökat mest hos Almi Skåne är gröna lån samt tillväxtlånen.

Vill du och ditt företag: 

  • kickstarta ert hållbarhetsarbete
  • identifiera nya affärsmöjligheter
  • identifiera hållbarhetsrisker
  • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
  • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
  • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågor och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
  • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
  • få finansiering till din gröna satsning

    Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

Vill du veta mer om hur du kan framtidsrusta din verksamhet – spana in Almis Framtidsgenerator!