Grönt och energieffektivt näringsliv i ÖMS

Inom projektet "GENIÖMS" hjälper vi företag att energieffektivisera och spara pengar. Detta gör vi genom fokus på rådgivning för energieffektivisering och affärsutveckling. En bonus med arbetet som vi tillsammans gör inom projektet är att även koldioxidutsläppen minskar.

Inom projektet "GENIÖMS" hjälper vi företag att energieffektivisera och spara pengar. Detta gör vi genom fokus på rådgivning för energieffektivisering och affärsutveckling. En bonus med arbetet som vi tillsammans gör inom projektet är att även koldioxidutsläppen minskar. 

Vill du utveckla och energieffektivisera ditt företag?

Om du och ditt företag vill:

 • få koll på din ekonomi
 • Förbättra din lönsamhet
 • Kickstarta ert hållbarhetsarbete
 • Identifiera hur du kan energieffektivisera din verksamhet
 • Ta fram kalkyl för gröna investeringar

Då kan samarbetet mellan Almi och Energikontoret vara ett bra steg i företagets hållbara resa!

Detta hjälper vi dig med

Så här hjälper vi dig:

Affärsrådgivning / bollplank

Ensam är inte alltid stark. Vi kopplar en av våra affärsrådgivare till er hållbarhetssatsning och hen stöttar er utveckling och agerar bollplank. Affärsrådgivaren har också bra koll på vilka resurser som finns i vår expertpool samt vilka kompetenser övriga företagsfrämjande organisationer har.  

Strategigrupper

Genom att samla företag som alla utvecklar sin hållbara affär, skapas naturligt nya nätverk för kunskapsutbyte, inspiration och best practice. Tillsammans arbetar vi med delområden så som relevanta hållbarhetsområden, väsentlighetsanalys, GAP-analys och en handlingsplan.  

Finansieringscoaching

Som en del i implementeringen av den strategi vi tillsammans arbetar fram finns det möjlighet att söka diverse utvecklingsmedel, investeringsstöd och lånefinansiering som alla skyndar på utvecklingen. Tillsammans med din affärsrådgivare och bollplank hittar vi rätt möjligheter för ditt företag och kan även stötta er i att räkna på den nya affären.

Energieffektivisering

Stärk ditt företag genom ett kostnadsfritt erbjudande från Energikontoret. De hjälper dig som företagare att hitta sätt att komma igång med eller vidareutveckla ert hållbarhetsarbete genom att hitta affärsnyttan för just er.

De erbjuder:

 • platsbesök med tips på lönsamma åtgärder
 • individuell energianalys
 • hjälp med energiberäkningar
 • hjälp med att komma i gång med hållbarhetsarbetet
 • bollplank för energifrågor och hållbarhetsfrågor – stora som små
 • hjälp med att identifiera eventuella finansieringsstöd.

Läs mer om Energikontorets energi- och hållbarhetsarbete för företag

Kontakta oss

Allt utgår ifrån din situation och dina behov, och vi har lång erfarenhet av att ställa de rätta frågorna samt visa på alternativ för att driva ditt företag framåt.

Våra rådgivare

Vill veta mer om hur vi kan stötta dig som företagare inom projektet eller vill ta del av vår kostnadsfria rådgivning? Kontakta oss!

Om projektet

Projektet Grönt och energieffektivt näringsliv i ÖMS 2023-2026, Geniöms, är ett grönt omställningsprojekt för små och medelstora företag i Östra Mellansverige med fokus på rådgivning för energieffektivisering och affärsutveckling samt utveckling av av främjarsystemet. Geniöms är ett samverkansprojekt mellan Almi Företagspartner AB:s fyra regionala dotterbolag och Energikontoren i Östra Mellansverige. Projektet finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden, regionerna i Östra Mellansverige och Almi.