Regional Exportsamverkan i Sörmland

– för ett växande och dynamiskt näringsliv som bidrar till hållbar omställning och internationell konkurrenskraft

Vad är Regional Exportsamverkan? 

Regional Exportsamverkan Sörmland är ett samarbete mellan relevanta aktörer för att möjliggöra för små- och medelstora företag i Sörmland att stärkas och växa hållbart genom internationella affärer. Vi samarbetar för att få fler företag att våga ta klivet ut på nya marknader. 

 

Det här kan du som företag få hjälp med: 

  • Rådgivning och stöd vid val av marknad och produkt. 
  • Workshops och webinarer för ökad kunskap om bland annat marknader, målgrupper och försäljningskanaler. 
  • Erfarenhetsbyte och nätverk. 
  • Stöd att hitta viktiga partners. 
  • Finansiering för din internationella satsning. 

Aktuella aktiviteter just nu

Här hittar du seminarier, webinarium och andra aktiviteter i närtid för dig som vill växa internationellt.

Parterna inom Regional Samverkan i Sörmland:

Region Sörmland samordnar och driver projektet tillsammans med projektparterna Almi Sörmland, Östsvenska Handelskammaren, Handelskammaren Mälardalen och Stua. Övriga samarbetspartners är Business Sweden, EKN, SEK och EEN. 

Region Sörmland 

Stua

Almi 

Östsvenska Handelskammaren

Handelskammaren Mälardalen 

EEN 

SEK - Svensk Exportkredit

Business Sweden 

EKN - Exportkreditnämnden 

Med finansiering av: 

Kontakt för Regional Exportsamverkan Sörmland

Projektledare Eva Solberg 

Eva.solberg@almi.se