Glas-statyett

Vinnare vid Umeågalan 2024

Publicerat:

21 mars 2024, 08:00

Nyhet

I samband med UmeåGalan 2024 har Almi Nord delat ut två utmärkelser. I samverkan med Deloitte och Vitec Software Group - utmärkelsen Årets Tillväxtföretag. Tillsammans med Uminova innovation, Umeå Biotech Incubator och eXpression Umeå har vi delat ut utmärkelsen Årets innovativa företag.  

Årets tillväxtföretag 2024 är:


Pelagia Nature & Environment 

Motivering:

Genom att strategiskt kombinera sin specialistkompetens med kundnytta, bidrar och möjliggör årets vinnare till en samhällsutveckling som värnar om en frisk natur och miljö, nu och i framtiden. Årets vinnare sätter riktningen och visar oss vägen för hur en tillväxt kan vara både sund, stark och hållbar.

Årets innovativa företag 2024 är:

Aeterna Labs (f d Adlede) 


Motivering:

Många år av forskning och en inkluderande gör-det-tillsammans kultur har starkt bidragit till företagets innovationskraft. Detta har resulterat i en innovativ AI-lösning som genom analyser möjliggör kontextuell annonsering utan att använda personliga data.