Strategigrupp för dig som är i starten av din resa som företagare

I denna grupp kommer ni hjälpa varandra att hitta lösningar på olika utmaningar och hantera olika vägval.

Målet är att du som deltagande företag ska nå/närma dig dina mål genom att lära av andra och tänka nytt. Du får också en plattform att träffas i gruppen för fortsatt nätverkande, erfarenhetsutbyte och lärande.

Ni kommer sättas samman av företagare som är i liknande situation men som inte har konkurrerande idéer.

Gruppen träffas på en kickoff och har totalt fyra tematräffar och ett

  • Affärsmodell
  • Ekonomi och lönsamhet

  • Sälj/marknad


    (kostnadsfritt att deltaga)

Rekommenderar ALLA som är mer eller mindre nya som entreprenörer att ansöka om att få vara med i Almis strategigrupper. Det är så mycket mer än bara info om företagande .

(citat från tidigare deltagare)