Omsätta mer? Se till att din styrelse består av ledamöter med olika bakgrund

Publicerat:

18 feb. 2022, 05:45

Nyhet

KRÖNIKA

Det är väl inte direkt förvånande att mångfald även ger avtryck på sista raden. För det är faktiskt ett faktum att företag där styrelsen består av ledamöter med både svensk och utländsk bakgrund har högre omsättning än andra företag.

Förra våren släppte Almi en rapport som undersökte den ekonomiska effekten av jämställdhet i bolagsstyrelser. Den visade att ökad jämställdhet ledde till förbättrade ekonomiska resultat. Nu har vi i likhet med förra vårens undersökning låtit göra en ny rapport som har undersökt jämlikhet i styrelsesammansättningen, där mer jämlika styrelser består av ledamöter med såväl svensk som utländsk bakgrund.

Den nya rapporten visar att jämlika styrelser, avseende ledamöternas bakgrund, leder till högre omsättning och ökad export samt import – oavsett företagens branschtillhörighet. Rapporten visar också att de företag som presterar allra bäst har både en jämlik och jämställd styrelse.

Att ta tillvara på all kompetens som står till förfogande borde vara en självklarhet för att kunna öka länets företags möjlighet att växa. Nu visar dessutom våra undersökningar att företag som har mer jämlika och jämställda styrelser omsätter mer. Företag vinner helt enkelt på att ha personer med olika bakgrund och erfarenhet i styrelsen! För mig är detta inte på något sätt överraskande, över 10 000 företag tar årligen del av Almis tjänster nationellt sett, och mitt perspektiv har länge varit att ett aktivt styrelsearbete och en jämlik och jämställd fördelning i styrelsen bidrar positivt till företagens utveckling. Men för andra kan detta komma som en blixt från klar himmel, med en homogen grupp kan det absolut tyckas enkelt att hantera frågor i styrelserummet – vi tar snabba beslut, är överens och tycker lika, och kanske till och med skrattar och har trevligt under tiden. Men en styrelses uppdrag är inte att tycka lika – det är nyttigt med olika erfarenheter, perspektiv och åsikter! För vissa företag kan det vara bra att ha konkreta fakta att peka på när det kommer till frågor om just sammansättningen i styrelserummet, och det är jag stolt över att vi på Almi nu kan presentera, svart på vitt.

Mikael Fällman, vd, Almi Mälardalen

"Företag där styrelsen består av ledamöter med både svensk och utländsk bakgrund har högre omsättning än andra företag."

Utifrån tidigare forskning lyfter rapporten fram förklaringar till att ledamöter med utländsk bakgrund kan öka antalet internationella affärer och bidra till ökad omsättning. Till exempel kan kunskap om kulturer och språk på nya marknader skapa konkurrensfördelar. Även andra affärsdrivande faktorer lyfts fram, däribland nätverk och kontakter, affärsmässig förståelse och kunskap om leverantörer och kunder. En annan förklaring som ges är att diversifierade grupper gynnar kreativitet och därför ger fler lösningar på problem. Detta känns väl ändå som någonting självklart idag, 2022? Den stora frågan i allt detta, vilket ingen rapport ger mig svar på, är hur vi ser till att göra verkstad av rapportens tunga fakta? Hur får vi svenska bolag att våga sig på det obekanta och kanske obekväma, istället för att välja den trygga och säkra vägen när det kommer till val av ledamöter? En fråga att sätta högt på agendan för alla oss i det företagsfrämjande systemet och för alla er, företagare och entreprenörer.

Ett par Almikollegor hade roligt åt mig tidigare i veckan när jag berättade att Bridgeblandning är min favoritpåse med godis. De skrattade och tyckte att jag var en yngre variant av farbror. Vadå? Bridge är den perfekta blandningen enligt mig! Mixat är absolut bäst – både i styrelserummet och i godisskålen. Vad föredrar du?

 

Mikael Fällman
Vd, Almi Mälardalen