Regionens företag får svårare att låna pengar

Publicerat:

08 nov. 2022, 05:45

Nyhet

Nio av tio bankchefer bedömer att konjunkturen kommer att försvagas. Dessutom kan det bli svårare för företagen att få banklån. Det visar Almis Låneindikator. Samtidigt ser Mikael Fällman, vd för Almi Mälardalen, att intresset för en viss typ av lån ökar.

Läs mer om Almis Låneindikator

Sammanfattande fakta om resultatet i Låneindikatorn

  • Fyra av tio bankchefer bedömer att det har blivit svårare för bankens företagskunder att få lån, jämfört med tidigare kvartal. Resterande uppger att det är lika svårt. Ingen bedömer att det har blivit lättare att låna.
  • Nio av tio bankchefer tror på en försvagad konjunktur det närmaste året.
  • Hälften av dessa tror på en betydlig försvagning under det närmaste året, medan den andra hälften tror att konjunkturen försvagas något.
  • Tidigare kvartal och vid covidpandemins start, under mars 2020 trodde cirka 70 procent på en försämrad konjunktur och enbart fyra procent trodde på en betydlig nedgång under det närmaste året. 

Se även

Mer info om Låneindikatorn: Örebro län

Mer info om Låneindikatorn: Västmanlands län

Ta del av hela undersökningen och rapporten här