Behöver du finansiera företagets satsning?

Almi erbjuder flera olika lån utifrån dina behov. Tillsammans hittar vi den lösning som passar dig bäst.

Att driva och utveckla sitt företag kräver kapital. Ibland behöver man ta in extern finansiering.

Våra lån är marknadskompletterande. Det betyder att vi inte konkurrerar med bankerna eller andra privata aktörer, utan ofta handlar det om ett samarbete mellan oss, dig och din bank.

Vi vänder oss till företag med upp till 250 anställda i alla branscher. Utgångspunkten är att du inte kan finansiera allt du behöver på annat håll, till exempel genom banken, utan behöver ytterligare en finansiär.

Tre finansieringsmöjligheter

Almi har flera olika lån, riskkapital och verifieringsmedel - tillsammans med dig hittar vi den bästa lösningen.

Lån
Grönt lån
Lån
Verifieringsmedel
Riskkapital
Riskkapital