Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Sök bidrag för att minska era energikostnader

Energieffektivisering är inget nytt men har fått extra uppmärksamhet på grund av de stigande energikostnaderna. En energikartläggning är ett bra första steg i arbetet för att bli ett mer energieffektivt företag. Kartläggningen ger tips på hur energianvändningen kan effektiviseras – små justeringar kan ge stora effekter, genom både minskade kostnader och ökad konkurrenskraft. Region Halland erbjuder små- och medelstora företag energikartläggningscheckar för att genomföra en energikartläggning. Du kan få upp till 30 000 kr i bidrag. 

En energikartläggning innebär att all den energi som tillförs ett företag systematiskt kartläggs för att se var energin tar vägen och hur den används. Därefter följer förslag på en rad förbättringsåtgärder för att minska energianvändningen.

Region Halland tillhandahåller energikartläggningscheckar där 50 % av energikartläggningens kostnad täcks till ett maximalt värde av 30 000 kr. Resterande finansiering står företaget för. En förutsättning
är att företaget medverkar 10 timmar i kartläggningsarbetet, där timmarna värderas till 600 kr i timmen.

För att ta del av energikartläggningscheckarna ska företaget uppfylla följande kriterier. Företaget ska räknas som SMF på koncernnivå, vara svenskregistrerat och ha sitt säte i Halland.

 

För att definieras som små och medelstora företag (SMF-kategorin) så bör företaget fristående eller tillsammans med partnerföretag och anknutna företag uppfylla följande:

  • Sysselsätta färre än 250 personer och ha en
  •  Årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en
  •  Balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro per år

Företaget ska inte heller vara primärproducent eller vara verksamt på en lokal marknad. Att vara verksam på en lokal marknad innebär att företaget ej får vara utsatt för konkurrens i det lokala
närområdet. Till exempel om det finns tre frisörsalonger i samma samhälle så verkar dessa på en lokal marknad då de utsätter varandra för konkurrens, de kan då ej söka detta stöd.

I dessa tider är det extra bra att ha koll & kontroll på ekonomin – vi simulerar olika framtida scenarier för ert företag
 

Med en rådgivare från Almi kan du på ett enkelt sätt få en överblick samt koll & kontroll över företagets ekonomi. Vi simulerar fram olika framtida scenarier baserat på minskad/ökad försäljning och kostnader men kikar också på potentiella investeringar och hur du kan förbättra kassan framöver. Du ser visuellt vilken påverkan detta får för din verksamhet men kan också jämföra din verksamhet med liknande företag i samma bransch och genom detta hitta konkurrensfördelar. Välinvesterade 2 timmar och dessutom kostnadsfritt!

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Kontakta Conny Nilsson om du har frågor om energikartläggnings-
checken eller hur du ansöker.

Conny Nilsson
  • Konsulten skall vara oberoende och inte jävig.

 

Region Halland och Almi prioriterar mellan de inkomna ansökningarna som uppfyller förutsättningar för stöd och ger företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar för att främja en hållbar tillväxt och stärka konkurrenskraften i företag.

 

I bedömningen tittar vi på att stödet behövs och är rimligt utifrån hela företagets ekonomiska situation, att insatsen är nivåhöjande utöver vanlig verksamhet och vilken marknad företaget verkar på.

 

I samband med ansökan tas en kreditupplysning där vi granskar kreditomdöme, betalningsanmärkningar, utdelningar osv som kan påverka bedömningen.

Energikartläggnings-
checken är ett regionalt företagsstöd som finansieras av Region Halland. 

Läs mer på Energimyndigheten om hur du kan energieffektivisera ditt företag.