Hållbar lönsamhet

Välkommen till tillväxtprogrammet Hållbar lönsamhet. Ekonomistyrning är ett strategiskt verktyg för dig som vill växa ditt företag. Lär dig tolka dina siffror och kartlägg nyckeltalen som faktiskt gör skillnad för lönsamheten.

Hållbar lönsamhet - en workshopserie
Vem riktar sig programmet till?

Vi vänder oss till dig som driver ett företag med minst tre bokslut och fler än fem anställda.

Vilket värde ger programmet dig?

Djupare insikt i din resultat- och balansräkning och verktyg för att styra din ekonomi.

Tidsåtgång och kostnad för programmet?

Programmet pågår under två månader och innefattar fyra workshops. Det kostar 3000 kr.

Hållbar lönsamhet består av fyra workshops

Hållbar lönsamhet är en workshopserie där du med stöd av erfarna rådgivare diskuterar lönsamhetsstyrning och testar olika scenarier utifrån önskade nyckeltal. Vi ser gärna att ni är två från företaget som deltar.

Varje workshop omfattar tre timmar med följande teman:

1. Balans- och resultaträkning
2. Kassaflöde och likviditet
3. Ekonomistyrning
4. Hållbarhet kopplat till lönsamhet

Exempel på innehåll

• Tolkning av balans- och resultaträkning
• Förstå och använda rätt nyckeltal
• Vinstmarginal, avkastning och andra lönsamhetsmått
• Kassaflöde och rörelsekapital
• Likviditetsbudget och prognos
• Identifiering av lönsamma och olönsamma produkter och tjänster
• Inköp och lagerhållning
• Kostnadsmedvetenhet

Anmäl dig till Hållbar lönsamhet i Västra Götaland

Hållbar lönsamhet startar löpande i Fyrbodal, Göteborg, Sjuhärad och Skaraborg. Anmäl ditt intresse och se planerade startdatum.

Hållbar lönsamhet
Anmälan till Fyrbodal
Hållbar lönsamhet
Anmälan till Göteborg
Hållbar lönsamhet
Anmälan till Skaraborg