En robothand och en mänsklig hand pekar på en virtuell, lysande jordglob.

3 tips för dig som tar fram nya produkter

Lån, Affärsutveckling

Almi möter många företagare som behöver finansiering när de tar fram nya produkter. Här är tre tips och fyra viktiga frågor för dig att besvara inför en finansiering.

Se över marknaden

När du ska ta fram nya produkter är det viktigt att förstå marknaden. Hur ser lösningarna ut för kunden idag? Finns det en efterfrågan? Är det kommersialiserbart? Det är A och O att det finns en marknad och att det går att sälja produkterna.

Förstå din målgrupp

Vilken är din målgrupp? Det är omöjligt att sälja till hela marknaden, du behöver förstå din målgrupp och hur behovet hos den ser ut. Det är bra om du har någon form av kontakt eller nätverk i branschen du ska verka i som du kan stämma av dina idéer med.

Räkna på din affär

När du söker finansiering behöver du ha en plan för hur du ska bli lönsam och när. Hur ser din affärsmodell ut och den framtida återbetalningsförmågan? Om det finns en osäkerhet kring marknad och försäljning har Almi rådgivare som kan stötta dig i detta.

Fyra viktiga frågor att besvara inför ett finansieringsmöte

  • Hur ser marknaden ut? 
  • Vilka är dina kunder? 
  • Hur ska du sälja och marknadsföra din produkt? 
  • Hur når du break-even och lönsamhet?