Om Almi

För att lyckas med en satsning behövs det ofta mer än en stark vilja och en god affärsidé. Det behövs också kapital och i många fall även stöd från erfarna rådgivare. På Almi kan vi det här med företagande.

Oavsett vilken satsning du står inför, till exempel en internationell lansering, att utveckla en ny produkt eller tjänst, en satsning på en ny marknad, köp eller start av företag bör du kontakta Almi.

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag som satsar på tillväxt och expansion. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag, Almi Invest AB och IFS Rådgivning AB. Vi finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet.

Verksamheten är organiserad i tre affärsområden – Rådgivning, Lån och Riskkapital.

Lån

Almi kompletterar marknaden genom att erbjuda riskvilliga lån när ingen annan gör det. Almis roll att är ta lite större risk. Bärkraften i idén och företagets framtidspotential har större betydelse än de reala tillgångarna. Viktigt är också entreprenörens och företagets förmåga att utveckla och ta tillvara idén eller investeringen. För att kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera med den privata marknaden tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta. Kreditgivning sker ofta i samverkan med andra kreditgivare och bankerna är en viktig samarbetspartner.

Almis Företagslån vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher. Mikrolånet är för företag med mindre kapitalbehov, främst nya företag som har svår att få kapitalbehovet täckt på annat håll. Almi erbjuder också finansiering för företag som har ett kapitalbehov i samband med en exportsatsning, samt särskilt anpassade finansieringsformer för utveckling av innovationsprojekt.

Läs mer om Almis ränta, roll och uppdrag »

Riskkapital

Almi Invest är koncernens riskkapitalbolag. Rollen är att vara marknadskompletterande och investera där risken är hög och tillgången på kapital är en bristvara. Almi Invest investerar i bolag med skalbara affärsidéer och möjlighet till långsiktig värdetillväxt. Bolagen ska ha förmåga att konkurrera såväl nationellt som internationellt och det måste finnas ett tydligt kundbehov. Ledningen ska bestå av drivna entreprenörer eller team med förmåga att bygga framgångsrika företag.

Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Med Såddfas menar vi startups och nya företag i mycket tidiga skeden. Med Expansionsfas menar vi företag som redan finns på marknaden och är i tidiga skeden av en expansion eller tillväxt.

Rådgivning

Rådgivning utförs av Almis rådgivare eller av externa underkonsulter. Utgångspunkten är att kunderna ska erbjudas bästa möjliga tjänst och kompetens utifrån sina behov. Utifrån de regionala förutsättningarna och efter det regionala Almi-bolagets egna resurser kan erbjudandena variera från region till region.

Tillväxtrådgivning för etablerade företag. Genom Almis tillväxtrådgivning får företag tillgång till erfarna rådgivare och beprövade ledar- och affärsutvecklingsprogram.

Mentor. Genom Almi får en adept tillgång till en mentor som ställer upp ideellt. Varje år matchas mellan femtonhundra och tvåtusen mentorpar i de två mentorprogrammen - Mentor Starta Företag och Mentor Utveckla Företag.

Innovationsrådgivning. För unika idéer som är nya eller väsentligt förbättrad mot de lösningar som finns på marknaden idag och som har affärspotential. Vi erbjuder stöd från erfarna rådgivare med kontaktnät, finansiella verktyg och beprövad projektmodell

Nyföretagarrådgivningen riktar sig till personer som är på väg att bli företagare. En del av verksamheten är IFS Rådgivning som vänder sig till företagare med utländsk bakgrund.

Seminarier och kurser. Almi har en omfattande seminarieverksamhet inom olika områden av företagandet.

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube