Vi investerar i framtida tillväxt

För att lyckas med en satsning behövs det ofta mer än en stark vilja och en god affärsidé. Det behövs också kapital och i många fall även stöd från erfarna rådgivare. På Almi kan vi det här med tillväxt och företagande. 

Almi välkomnar alla företag och affärsidéer med potential att växa. Ju större potential till tillväxt desto större engamang från Almis sida.

Almi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa. Det kan till exempel vara i etableringsfasen för en entreprenör, det kan gälla ett befintlig företag med potential till tillväxt, det kan vara på ett tidigt idéstadium där både affärsidé och produkten behöver vidareutvecklas eller ett företag med som vill etablera sig på en internationell marknad. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och rådgivning. I den första kontakten med Almi genomförs alltid en analys av företagets behov. Analysen visar om företaget har behov av Almis erbjudanden eller om det finns andra aktörer som företaget ska slussas vidare till. Almi har ett särskilt fokus mot entreprenörer och företag i tidiga skeden, antingen i fråga om företagets livscykel eller i fråga om att företaget står inför en ny expansionsfas.

Om Almi

Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag, underkoncernen Almi Invest AB och IFS Rådgivning AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och bedriver huvudsakligen rådgivning och låneverksamhet. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. IFS Rådgivning AB ägs till 51 procent av moderbolaget och 49 procent av stiftelsen IFS Rådgivningscentrum.

Koncernens verksamhet finansieras genom anslag från staten och de regionala delägarna. Ytterligare finansiering sker via särskilda medel från staten, landets regioner och EU samt genom resultat som genereras i verksamheten. Inom riskkapitalverksamheten finansieras driften huvudsakligen genom anslagsmedel ur förvaltade fonder.

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube