Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Fonden som minskar koldioxidutsläpp
Trender

Gröna investeringar

Hållbarhet, cirkulär ekonomi och reduktion av växthusgaser styr investeringarna i fonden Almi Invest GreenTech. De 26 bolag fonden investerat i har potential att minska utsläppen av växthusgaser motsvarande hela Sveriges samlade utsläpp till år 2030, enligt fondchefen Stefan Söderling.

Almi Invests GreenTech-fond har i dag investerat 170 miljoner kronor. Stefan Söderling tillträdde som fondchef vid årsskiftet och kommer närmast från Volvokoncernens riskkapitalbolag där han arbetat med elektrifiering och hållbara investeringar. Hos Almi Invest leder han ett team på fem personer med gedigen erfarenhet, djup kunskap och breda nätverk inom klimatinvestering.

 

– Fonden har under de fyra gångna åren etablerat sig som en stark och kunnig investerare inom klimat- och miljöområdet. I dag är klimatfrågan en självklarhet på alla nivåer i samhället, inte minst bland styrelser och investerare. Det handlar om riskminimering och att fånga de starka omvälvande trender vi ser med företag och affärsidéer som bygger nya affärsmöjligheter kring hållbarhet, säger Stefan Söderling.

 

Gemensamt för fondens investeringar är att bolagens affärsidéer ska bidra till att sänka utsläpp av koldioxid.

Flertalet områden är aktuella för teamet: energi som solcellsteknik och vågkraft, batteriteknologi, energieffektivisering av fastigheter, transport- och mobilitetslösningar, skogsbruk, jordbruk, livsmedel och avfallshantering.
Stefan Söderling, Fund Manager

Fonden har också fått uppmärksamhet internationellt och rankades nyligen som en av Europas främsta investerare inom hållbar energiomställning enligt climate50.com.

 

– Almi Invest arbetar efter modellen att saminvestera med privata investerare, så det är viktigt att ha goda relationer, även längre fram då innehav ska säljas. Vid sidan av vårt investerade kapital i de 26 bolagen har 370 miljoner i ytterligare kapital tillförts från privat håll.

Sammantaget har våra bolag tagit in över en miljard för tillväxt.
Stefan Söderling, Fund Manager

De flesta bolag som granskas av teamet lyckas inte passera alla nålsögon. Runt 350 bolag har utvärderats och färre än vart tionde bolag har kvalificerat sig för en investering. Det behöver inte betyda att affärsidén är dålig.

 

– Vissa bolag kanske behöver växa till sig, säger Stefan Söderling.

 

De gröna bolagen har vanligtvis hunnit en bit på väg och kanske fått sin första investering hos Almi Invests regionala fonder. Hos GreenTech-fonden görs en djupare analys och beräkning av klimatnyttan. Här finns också möjlighet att gå in med större investeringar än vad Almi Invest vanligtvis gör.

 

– Vi investerar 5 miljoner och uppåt. Ofta ligger investeringarna runt 10 miljoner, men vi kan investera upp till 50 om det behövs, säger Stefan Söderling.

 

Även ekonomiskt har GreenTech-fondens investeringar lönat sig bra.

För oss är avkastning och lönsamhet viktiga parametrar. Det gör det lättare att få med oss bra investerare där det är hög risk.
Stefan Söderling, Fund Manager

Hittills har alla bolag i Almi Invests GreenTech-fond överlevt.

 

– Fonden är ganska ung och lejonparten av investeringarna har gjorts under 2019 och 2020. Det är först nu vi kan göra någon form av bokslut. Vi fyller en viktig funktion då vi är marknadskompletterande och inte sällan är det på grund av att vi kliver in i bolag som andra privata aktörer också vågar ta klivet. På så vis möjliggör vi en uppskalning av bolagen vi investerar i och när de kommit längre i sin kommersialisering finns andra ägare som kan ta vid.

 

Stefan Söderling beskriver Almi Invest GreenTech som en långsiktig investerare. Alla bolag där investeringar gjorts finns kvar i portföljen. Men under 2021 kan det bli förändringar.

 

– Vi räknar med åtminstone en börsnotering till innan året är slut och förmodligen en exit, där vi säljer våra aktier. Vi är kvar i bolag så länge vi tillför värde och är marknadskompletterande. Vi märker från våra entreprenörer att vår kunskap inom området och vårt starka nätverk är något de lägger stor vikt vid sidan av kapitalet.

 

Enligt Almi Invest GreenTechs tidsplan ska fondens kapital investeras fram till 2023.

 

– Sedan går vi in i en förvaltningsfas. Vi börjar redan nu planera för att sätta upp en andra fondgeneration med lite bredare mandat för att ta vid när vår första fond stänger.

Stefan Söderling, Fund Manager på Almi Invests GreenTech-fond
Stefan Söderling, Fund Manager på Almi Invests GreenTech-fond