Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Riskkapitaltips

Investera i startups – så hittar du vinnarna!

Allt fler vill investera i startups men har svårt att hitta bra bolag. Andra kända utmaningar är att bedöma affärsidéns potential och grundarteamens förmåga att skapa tillväxt - något som Almi Invest har stor erfarenhet av efter mer än tio år som Sveriges mest aktiva investerare.

Våra bästa innehav har förvärvats av bland annat Google, Microsoft, Apple och Qlik samt uppnått miljardnotering på börsen. Under åren har vi saminvesterat med över 1000 affärsänglar och institutionella investerare. 

 

Här är Almi Invests vd Mikael Karlsson och marknadschef Maria Kesslings tio bästa tips när du ska bedöma och investera i startups:

1. Leta efter avancerad teknik och sänk transaktionskostnader

Våra bästa investeringar har byggt på en avancerad teknik som möjliggör skalbara affärsmodeller. De bolag som har unik know how och sänker kundernas transaktionskostnader, ger bra skydd mot konkurrens. Om de dessutom bygger på forskning är det ytterligare en bidragande faktor för en lyckad investering.

2. Sök efter branscherfarna team med grit och skin in the game

De bolag som har lyckats bäst är team som har branscherfarenhet. De grundare som har satsat egna pengar och mycket tid i bolaget och har så kallat "skin in the game" har större chanser att lyckas då de ofta har passion med en stark tro på bolaget som gör att de klarar tuffare perioder med en bättre uthållighet.

3. Hitta bolag som verkar på en tillväxtmarknad

Att bolaget verkar på en tillväxtmarknad med ett team som har insikt i marknadsutmaningarna är viktiga faktorer för att kunna expandera bolaget på rätt sätt. Team som kan navigera sig kring möjligheter och marknadsrisker samt har en långsiktig tillväxtstrategi har större chanser att lyckas.

4. Checka om bolaget förstår sina idealkunder

Checka om bolaget kan berätta vilka och hur många idealkunderna är samt vilket verkligt värde idealkunder ser med produkten eller tjänsten. Det avgör hur stort problem det är som bolaget löser. Gör kapitalet någon skillnad? Bolaget behöver kunna visa hur säljet kommer att öka tack vare den potentiella investeringen.

5. Finns Smart money?

Investerare i bolagen är betydelsefulla! Investerare med bransch- och/eller stor investeringserfarenhet är en viktig faktor för en lyckad investering. De har ofta både kunskap och relevanta nätverk som viktiga ingångsvärden för att bygga värde i portföljbolagen över tid.

6. Kan teamet kommunicera sitt varumärke och vision?

Har bolaget förstått vad kunderna ska känna innan, under och efter de har varit i kontakt med bolaget? Jobbar de efter att uppgradera kundupplevelsen i linje med visionen? Bolag som investerar i sitt varumärke och förstår och mäter kunders beteendemönster, träffar också mer rätt i sin positionering på marknaden vilket i sin tur ger bättre resultat.

7. Var långsiktig och gör din egen Due Diligence

När du investerar i startups ska du inte förvänta dig snabba aktieklipp. Investera långsiktigt med cirka 5-7 års horisont! Satsa inte allt på ett bolag utan sprid gärna ut risken genom investeringar i flera bolag. När du investerar tidigt så ta inte rygg på någon annans bedömning utan gör din egen analys. Lägg fokus på att förstå bolagets marknad och grundarteamets drivkrafter, teamdynamik och kompetenser då det ofta inte finns en fullt ut bevisad affärsmodell.

8. Investera i bolag som förstår sin konkurrens

Kolla upp om bolaget kan förstå sin konkurrens och kan namnge sina konkurrenter. Det finns alltid alternativ. Kan bolaget bevisa att de är tillräckligt nischade, spetsiga och unika för att kunna ha en chans på marknaden? Lyssna efter om bolaget kan motivera varför just de kommer att kunna konkurrera med en större aktör.

9. Var flexibel vid värdering av startups

Lås inte fast dig vid att få en viss bolagsvärdering redan från start. Det är vad bolaget är värt vid exit som är det viktigaste. Föreslå en värdering i relation till hur långt affärsmodellen faktiskt har bevisat sig, inte bara köpa in på resonemang om framtida marknadspotential. Bygg in flexibla modeller där ni kan göra trancher i kapitalinjektionen och öka värderingen i nästa tranch givet att bolaget har uppnått milstolpar.

10. Skapa skydd i aktieägaravtalet

Skapa skydd för din investering genom aktieägaravtalet. Särskilt viktig är beslutskatalogen där ni reglerar vilka beslut som ska kräva ett godkännande från dig som investerare och ger ett skydd så att kapitalet används på rätt sätt. Till exempel kan det handla om beslut om förändringar i bolagets inriktning, utgivning av nya aktier och försäljning av bolaget.

 

 

Söker du investeringsmöjligheter i onoterade bolag och vill engagera dig tillsammans med oss i ett eller flera bolag som står inför en spännande utvecklingsfas?

 

Läs mer och anmäl dig till Almi Invests investerarnätverk