Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Startuptips

VC bakom lyckta dörrar – vad händer när entreprenören har lämnat rummet?

Eva Nordlander - öppnas i nytt fönster
Eva Nordlander, fondchef på Almi Invest.

Hur bedömer egentligen riskkapitalbolag entreprenörsteam, affärsidéer och potential? Och vad händer när du har passerat nålsögat och haft din första pitch för investerare? Det ska du få reda på nu!

Din första pitch till investerare är viktig för att ta dig till nästa möte. Men vad händer därefter? Vill du tillhöra de få som faktiskt lyckats att få investerare intresserade att satsa på ditt bolag? Då gäller det att förstå hur investerare tänker och bedömer startups, en så kallad Due Diligence (DD). Det har Almi Invest stor erfarenhet av som Sveriges mest aktiva investerare.

 

Här är Almi Invests fondchef Eva Nordlanders avslöjanden kring vad som sker bakom lyckta dörrar, när entreprenörerna har lämnat rummet efter sin första pitch:

 

1. Passera teamets granskning

Om ett bolag ska gå vidare i investeringsprocessen behöver investeringsteamet stå bakom, det räcker inte bara med en investeringsansvarig internt som gör en positiv bedömning. När entreprenörerna har lämnat investerarmötet startar en hård grillning och livlig diskussion kring entreprenörernas drivkrafter och genomförandeförmåga, samt hur stor potentialen i affären verkligen är. Klarar bolaget den första teamgranskningen går vi vidare och gör en djupare analys/DD.

 

2. Due Diligence och riskanalys

Här analyseras risker utifrån om bolaget löser ett verkligt kundbehov/problem och om tjänsten/produkten är verifierad tekniskt och kommersiellt. Vi undersöker patent och andra konkurrensfördelar, hur dealen/erbjudandet ser ut till investerare, om investeringen är tillräcklig för att öka värdet i bolaget, hur den finansiella prognosen ser ut, bedömer verkligt kapitalbehov sett till utveckling och internationell marknadsexpansion. Det är avgörande för oss att affärsmodellen är skalbar. Här tittar vi också på hur lång säljcykel bolaget har och vilka säljkostnader som finns för att effektivt kunna attrahera nya kunder. Vi gör också en teknisk och legal DD samt tittar på hållbarhetsaspekter.

Vi tittar på om marknaden växer, trender i världen, tillväxtstrategi, vilken position bolaget önskar ta samt hur konkurrenslandskapet ser ut.

Finns det några barriärer som hindrar konkurrenter att ta marknadsandelar? Alla dessa potentiella affärsrisker bedöms avseende sannolikhet och konsekvens och därefter tittar vi på hur de högsta riskerna kan hanteras. I denna fas sker också referenstagning från eventuella kunder. I tidiga skeden saknas det ofta tillräckligt många bevis för en fungerande affärsmodell, dvs innan bolaget har hittat sin "product market fit". Då blir det ännu viktigare att utvärdera entreprenörsteamet och ledarskapsförmågor.

Ett team som är uthålligt och har starka drivkrafter är avgörande. Vi gör alltid teamanalys på grundarna utifrån "skin in the game", ambition, teamdynamik, kompetenser och erfarenheter.

Oavsett bevis så ställer sig alltid investerare frågan varför just dessa grundare och bolag har den bästa lösningen på kundbehovet/problemet, eller om man ska avvakta och tro sig finna andra grundare som kan ha en ännu bättre förståelse och lösning på det aktuella problemet.

3. Förhandling: värdering och aktieägaravtal

När både grundare och investerare har hittat en bra match med varandra så är det dags för förhandling om själva värderingen av bolaget. Här sker alltid en förhandling om värderingen i förhållande till vilken efterfrågan, uppnådd försäljning hittills, teknisk höjd och andra viktiga utvecklingssteg som bolaget har åstadkommit samt sist men inte minst entreprenörsteamets erfarenheter, kompetenser, teamdynamik och mindset.

Bolaget är intressant om vi bedömer att vi kan uppnå 5-10 gånger investerat kapital på cirka 5-7 år och grundarna har vad som krävs för att nå dit.

Här analyserar vi också på säljmultiplar som likande bolag har fått i samma bransch för att få insikter om exitpotential. Grundare önskar oftast en högre värdering för att dela med sig av mindre ägarandelar och investerare önskar en lägre värdering för att få högre ägarandel. För hög värdering tidigt är inte alltid bra då det kan ske nedåtrundor i värdering om bolagen inte levererar enligt plan.

Ha en balans mellan ägarandelar och grundare som är kritiska för bolaget. Tillräckligt med ägande krävs för att grundare ska känna sig motiverade och kunna påverka bolaget framåt.

Oftast hittar man en rimlig värderingsnivå för alla parter och kan hantera eventuella investeringsrisker genom att grundare ger garantier och villkor regleras i aktieägaravtal och investeringsavtal. Investerare såsom Almi Invest ställer krav på styrelsesammansättning och önskar ha en oberoende styrelseordförande samt rätt till styrelseplats. Det är också en viktig del att göra en ägarplan inför investeringen, så att alla ägare har samma mål, ambitioner och sluter upp kring en gemensam vision kring bolaget.

4. Investeringsbeslut

Själva investeringsbeslutet på Almi Invest tas i en investeringskommitté där ansvarig Investment Manager lyfter caset. Även här sker det en hård grillning med skarpa frågor. Klarar caset sig så signerar Almi Invest aktieägaravtal och investeringsavtal och blir delägare.

5. Aktiv investerare i styrelsen

När Almi Invest investerar så tar vi ofta en styrelseplats. Här följer vi en 100-dagarsplan, det vill säga vad vi vill ska vara på plats den första tiden som ägare. Vi delar också med oss av vår erfarenhet av att skala bolag i tidiga faser, vad som driver värde och öppnar våra nätverk.

 

Vill du ta in investerare? Är du redo att pitcha in ditt bolag till Almi Invest? Läs om vad som krävs och pitcha in ditt bolag här.

Läs mer: Hemligheten bakom en lyckad investerarpitch