Johan Mast och Stefan Kirsch

Eker Bicycles: “Almis Grönt lån var väldigt naturligt för oss”

Lån

Eker Bicycles AB

  1. Behov

    Eker Bicycles har behövt finansiering för att skala upp sitt företag.

  2. Lösning

    Almi har beviljat finansiering i form av Grönt lån till företaget.

  3. Resultat

    Förutom finansiering har de fått ett bredare och större engagemang då Almi har både rådgivning och är ett bollplank till företaget.

I Uganda såg cykelentusiasterna Johan Mast och Stefan Krisch en lokalt tillverkad cykel delvis gjord av bambu.
– Den var som en oslipad diamant. Vi ville göra något mer av den där, berättar Johan.

Efter år av produktutveckling och tester har de nu nått fram till Eker Bicycles – högpresterande premiumcyklar med en ram av bambu och av så mycket förnyelsebart material som möjligt.

Grundarna till Eker Bicycles har inte jobbat i cykelbranschen tidigare, men är glada cykelamatörer och erfarna entreprenörer. De lärde känna varandra i Uganda, där de fick syn på den där lokalt tillverkade cykeln som verkligen hade något.

Teamet i Uganda.
I Uganda jobbar fem personer med att tillverka cyklarna för hand. “Att ha verksamheter i två länder är spännande. Det kräver mycket uppföljning och rätt personer på plats – det är nyckeln. Det finns en ömsesidig tillit och engagemang kring produkten. Där har vi också lyckats. Med all teknik, såsom Whatsapp, Zoom och Teams, är det även möjligt med en daglig ansiktskontakt”, säger Johan.
Eker Bicycles ramar av bambu.
Eker Bicycles ramar har en positiv miljöpåverkan. Resultaten av en ny miljöstudie som gjorts på Ekers cyklar visar att en av deras cyklar kan produceras med 93 procents minskning av nettoutsläppen av växthusgas jämfört med en cykel i aluminium. Utsläppen från en Eker är 1,9 kilo koldioxidekvivalenter medan motsvarande siffra för en aluminiumkonkurrent är 28,6 kilo.

– Den tilltalade oss och var som en oslipad diamant med lite skavanker. Vi kände att vi tillsammans med personerna som byggt den kunde utveckla något större och bättre – bättre både för miljö och människor.

Detta var under 2017-2018 och därefter följde alltså år av produktutveckling.

– Först ville vi bevisa att vi kunde ta fram en cykel som vi själva och våra vänner skulle vilja cykla på. Det tog nästan tre-fyra år, berättar Johan.

De finansierade processen själva och kände sig till slut nöjda med sitt resultat. Cykelramarna som de nu har fått fram är till största del av bambu, men också av andra biologiska material. Materialet är skördat från hållbara, förnybara plantager i Uganda och alla cyklar är tillverkade för hand.

– Vi har försökt få till cyklar som matchar andra traditionella material som aluminium och kolfiber, och såg att vi borde kunna skala upp det här och få dem tillgängliga för fler.

Ett viktigt syfte med företaget redan från start var att skapa arbetstillfällen i Uganda. De har nu en verksamhet där med fem anställda.

– De som jobbar där har varit med sedan väldigt tidigt och byggt cyklar i många år.

Hur gjorde ni för att hålla uppe glöden under alla år av utveckling?

– Vi hade tidigt formulerat våra mål. Vad ville vi uppnå med det här? För oss var det tre delar: Ekonomisk hållbarhet, miljömässig och den sociala hållbarheten. Drivkraften hos oss var att bevisa att det verkligen går och om vi lyckas har det en positiv påverkan på människor i vår omgivning. Drivkraften är samma idag.

Nu är produktionen och försäljningen igång. De har samarbeten med andra leverantörer av cykeldelar och söker och identifierar just nu återförsäljare i Europa, framför allt i Tyskland.

– När man kommer med en ny produkt i ett nytt material vill folk prova och känna, klämma och se. Det räcker inte att göra en beställning på nätet.

Almi är genuint intresserade av att vi lyckas och inte bara av att få ränta på sin finansiering.

Johan Mast

I Sverige finns Ekers cyklar på några få ställen – i Thules butik i Stockholm och i en cykelbutik i Visby bland annat. De finns även i Berlin.

– Tyskland är en väldigt stor marknad. Tyskarna har visat sig vara nyfikna på det nya, villiga att prova nya produkter och när man är en liten aktör som vi är, är det viktigt att inte också behöva bygga upp utan satsa på en befintlig marknad. I Tyskland är den mycket större än i Sverige, säger Johan.

För att nå marknaden jobbar de även med ambassadörer där de bland annat samarbetar med Thule, som utvecklar och säljer sport- och fritidsutrustning.

– De använder och visar upp våra cyklar på mässor och i produktkataloger när de marknadsför sina egna produkter. Anja Pärson cyklade också på en Eker när hon tränade inför Mästarnas mästare, berättar Johan.

De har snowboardåkare och influencers från Nya Zeeland, Brasilien och Österrike som lånar cyklar och skapar synlighet.

– Det är ett viktigt sätt för oss att visa att vi finns. Vi lånar gärna ut cyklar till dem som tror på idén och det har gett genomslag – både genom samarbeten med individer och företag. Det är nästan enda sättet för en självfinansierad verksamhet som vår att nå ut.

Här letar Eker efter nya samarbeten – bland annat hos aktörer inom turism, hotell eller andra verksamheter som vill vara hållbara.

Någon speciell storlek?
– Det är få som är mindre än Eker, haha. Nä, det handlar mer om att det ska finnas ett samförstånd vad man är ute efter och att vi klickar på något sätt.

Man cyklar i fjällnatur.
Cykel uppställd inomhus på en gräsmatta.

Eker Bicycles ligger i ungefär samma prisklass som motsvarande cyklar av andra tillverkare.

– Det som skiljer oss åt är att vi inte har några lågpriscyklar. Det beror på att vi är så pass små. Vi kan inte pressa priserna. Allting vi gör är handgjort från grunden och inte av robotar. Våra ramar tar över 80 timmar att göra färdiga. Andra cyklar har en ganska stor miljöpåverkan i tillverkning medan vår cykelram har 93 procent lägre utsläpp än en motsvarande av aluminium. Här strävar vi mot en nettopositiv ram, men där är vi inte riktigt än.

För ett tag sedan kände Eker Bicycles att de behövde finansiering.

– För att kunna göra lite mer än det vi klarar av ur egen ficka.

De är medlemmar i ett utvecklingsnätverk för företag och deras rådgivare där tipsade om Almi. Nu har företaget blivit beviljade Grönt lån och bolaget har också fått stöd från Norrlandsfonden.

– Det är väldigt viktigt för oss att ha den här möjligheten. Det vi får hos Almi förutom finansiering är ett bredare och större engagemang. Vi har tillgång till rådgivning där olika delar av Almi hör av sig och vill hjälpa oss. Almi har både rådgivning och är bollplank för oss. De är genuint intresserade av att vi lyckas och inte bara av att få ränta på sin finansiering, säger Johan.

Det krävs ju en hel del för att få Almis gröna lån – vad tänker du om det?
– För oss krävdes det inget extra – det är därför vi finns till. Vi vill i grunden bidra till både en bättre miljö och bättre social utveckling i en finansiellt hållbar verksamhet. Det var ingen extra ansträngning för oss utan väldigt naturligt att söka och få beviljat ett sådant lån. Det är bra att det finns – det signalerar till andra verksamheter att vi tillsammans behöver förbättra världen.

Vilka utmaningar har ni just nu?
– Det är egentligen uthållighet, tillräckligt med finansiering och is i magen. Att bygga upp en sådan här småskalig verksamhet tar tid. Förr eller senare kommer en sådan här verksamhet att lyckas och bli både i balans och med vinst. Men det tar tid. Det går inte heller att bara att ösa in kapital utan det handlar om att förändra folks inställning och få människor att låta sig utbildas och lära sig – att det här materialet går minst lika bra att använda till en cykel eller ännu bättre.

Har ni uthålligheten?
– Ja, vi har hållit på så länge. Tid och engagemang finns. Det finns alltid en oro kring finansiering – hur länge räcker pengarna? Men vi har en så pass bra och tilltalande produkt att vi är övertygade om att det kommer att lyckas.

Fakta: Eker Bicycles AB

Grundades: 2020 av Johan Mast och Stefan Krisch, ensamma ägare av bolaget

Säte: Härnösand

Gör: Cyklar i bambu

Kunder: Framför allt privatpersoner men också företag – cyklarna har sålts till Danmark, Tyskland, Österrike och Hawaii bland annat

Anställda: Inga, men i Uganda jobbar fem personer i verksamheten

Webb: ekerbikes.com/

 Johan Mast och Stefan Krisch

Almis rådgivare om första intrycket av Ekers Bicycles:

"Det är ett spännande case med en annorlunda vinkling. Det finns flera intressanta delar i det här: Produktionen i Uganda där de får folk i arbete genom sin verksamhet, men även produkten i sig som sänker koldioxidavtrycket. Cykelmarknaden är intressant överlag. Personerna bakom känns väldigt drivna och tar det här framåt. De har visat det genom att de satsat en hel del pengar själva." Mattias Tolf, rådgivare hos Almi

Mattias Tolf, rådgivare hos Almi