Anna Rosengren, vd Almi GävleDala

Fem tips för att lyckas med mångfald

Affärsutveckling

Att mångfald är viktigt i organisationer skriver nog varenda företagsledare under på. Men att gå från ord till handling kan vara svårare. Almis Anna Rosengren ger här fem tips för hur du kan lyckas med ditt mångfaldsarbete.

I en miljö med mångfald ser Anna Rosengren, vd för Almi GävleDala, att det finns möjligheter för individer och organisationer att nå full potential av sina förmågor. 

– Forskning visar också att det är bra att sätta ihop team med många olika erfarenheter, bakgrunder och sätt att tänka. När medlemmarna i teamet är olika blir den totala mängden kunskap, erfarenhet och infallsvinklar större och det gör att företag bättre får syn på möjligheter och bättre tar dem till vara. Men en förutsättning för att det ska fungera är att det finns gemensamma spelregler i gruppen och tydlighet i sättet att arbeta. Det bygger på öppenhet, respekt för varandra och ett klimat där alla spelar varandra bra.

Hur företag kommunicerar sitt mångfaldsarbete ser Anna också som väldigt viktigt:

– Det ska inte uppfattas exkluderande – ingen vill känna att du finns på en post för att du har ett speciellt ursprung utan att det är tack vare dina erfarenheter. 

Annas fem tips för att lyckas med mångfald

1. Starta ditt arbete

– Det viktigaste är alltid att börja någonstans. Se på olikheter och styrkor i organisationen. Världen är differentierad och vi måste också spegla den utvecklingen i våra organisationer. Ta steget och våga anställa personer med olika erfarenheter, bygg team som kan spela varandra bra.

2. Kartlägg nuläge

– Det är alltid viktigt att se hur det ser ut idag. Det märker vi bland annat genom Almis styrelsekartläggning. Här ser vi bland annat att det finns utmaningar och mer att önska när det gäller jämställdhet mellan könen. Nu innehåller vår kartläggning även information om utländsk bakgrund. Det är bra att den gör det och vi kan följa utvecklingen.

3. Sätt tydliga spelregler som leder till målet

– Det är viktigt med gemensamma riktlinjer som leder er vidare mot målet. De måste vara accepterade och begripliga inom organisationen. Här krävs det också ett tydligt ledarskap.

4. Ha tålamod

– Träna på mångfald och att ha tålamod. Vi har en bit att vandra när det gäller mångfald. Jag som har en bakgrund inom idrotten brukar säga att du blir bra på det som du tränar på. Tränar du på fel saker blir du också bra på det. Så träna på det som är bra, gör förändringar för att förbättra det som redan är bra till något ännu bättre och tappa inte tålamodet.

5. Använd en god kommunikation

– Hur du kommunicerar ert mångfaldsarbete spelar stor roll. Det måste göras på rätt sätt. Lyft främst kunskap och erfarenhet, inte personernas bakgrund eller kön eftersom det kan kännas exkluderande. Hur du kommunicerar blir allt viktigare framöver, det är viktigt att företagens ledare uttrycker sig på ett sätt som leder organisationen framåt.