När AI utmanar ledarskapet

Pris:
3 750 kr

Datum:
Tis 10 sep. kl. 12.00–17.00

Sista anmälan:
tisdag 10 september 2024

Plats:
Motala, I centrala Motala.
Anmäl dig Arrangör: Linköping

När AI utmanar ledarskapet

När AI utmanar ledarskapet tar med er på en resa från praktik till teori för att se hur ledarskap kan bidra till att forma en bättre framtid med AI. Programmet bygger på dialog där vi tillsammans utforskar och diskuterar hur vi kan transformera ledarskap, arbetsprocesser och organisation när AI blir en allt viktigare del av vår kritiska kärnverksamhet.

Workshopen är fullbokad men om du vill ställa dig på väntelista för eventuella återbud mailar du jenny.gustafsson@almi.se

För vem?
Målgruppen är små och medelstora bolag med fler än 5 anställda. Inbjudna företag består av icke konkurrerande bolag och vi rekommenderar 2 deltagare per bolag. Det finns ett begränsat antal platser.

Vad får jag?
• Insikter och verktyg med fokus på att leda organisationer när AI blir en allt viktigare del av företagets kritiska kärnverksamhet.
• Erfarenhetsutbyte med andra företagare

Hur går det till?
Gruppen träffas vid 4 tillfällen. Träffarna leds av forskare vid LiU och vi varvar föreläsningar som ger dig ökad kunskap inom området med workshops och gruppdiskussioner där ni i gruppen får möjlighet att lära av varandra och belysa frågor från olika perspektiv.

Datum och tema för träffarna
10 september klockan 12 – 17 inklusive lunch: AI i praktiken: inflygning till området AI, workshop och möjligheter att prova olika AI-lösningar själv

2 oktober klockan 13 – 17: Navigera i AI-djungeln. Nödvändiga kompetenser och förmågor på företaget i framtiden? Fördjupning i att sortera AI-området utifrån olika perspektiv.

25 oktober klockan 13 – 17 : När AI utmanar ledarskapet del 1: Fördjupning om ledarskap, processer och organisation

13 november klockan 12 – 17 inklusive lunch: När AI utmanar ledarskapet del 2: Fördjupning om ledarskap, processer och organisation.

Om du har frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta Per Gullbrand på per.gullbrand@liu.se eller Jenny Gustafsson på jenny.gustafsson@almi.se

Programmet genomförs under fyra halvdagar september – november 2024 i centrala Motala. Med detaljer närmare start.

ÖVRIG INFORMATION
När du anmält dig till denna aktivitet kommer Almi att skicka ut ett s.k. scriveavtal där du bekräftar vem du är och att ditt bolag tar del av en kostnadsfri eller subventionerad aktivitet. Avtalet reglerar även frågor som sekretess.

Vi på Almi är övertygade om att hållbart företagande är en förutsättning för att kunna driva ett framtida konkurrenskraftigt bolag. När du deltar i våra aktiviteter ingår en kostnadsfri hållbarhetsdialog för att belysa vad hållbarhet är för just ditt företag. Du som inte redan haft en hållbarhetsdialog med oss kommer att få en länk med frågor att besvara från mailadressen inbjudan@almi.se

Kunskapsbron är ett samverkans och utvecklingsprojekt mellan Almi Företagspartner i Östergötland och Linköpings universitet. Projektet balanserar företagens behov av utveckling med universitetets behov av forskning, lärande och samverkan. Resultatet blir en ömsesidig nytta som stärker Linköpings universitets koppling till det lokala näringslivet och medverkar till tillväxt hos regionens företag. Projektet finansieras av Almi, Linköpings universitet, Region Östergötland och Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond.