Anand Rajasekharan, Saba Atefyekta och Martin Andersson, grundarna av Amferia

Amferias teknik dödar bakterier – även resistenta

Lån, Riskkapital

Amferia

  1. Behov

    Amferia hade behov av kapital för att skala upp sina kliniska tester och sin produktion.

  2. Lösning

    Almi Invest har gått in med riskkapital vid tre investeringsrundor, och har också stöttat upp med rådgivning kring styrelsearbete och med kontakter. Almi har även beviljat ett lån.

  3. Resultat

    Amferia har kunnat utveckla sin första produkt som nu är pilotlanserad. De utvecklar även vidare sin teknik och planerar för lansering av kommande produkter.

“Amferia kills bacteria” står det stort på Amferias hemsida. Och det är precis vad de gör. Två doktorander och en professor från Chalmers tekniska högskola i Göteborg har kombinerat sina forskningsresultat och hittat lösningen för att förhindra och behandla bakteriella infektioner. 

Det lönar sig att samarbeta. Det är kontentan när du hör hur grundarna av Amferia tillsammans har hittat lösningen för ett verkligt problem i samhället – resistenta bakterier.

Under 2016, efter många samtal sinsemellan, ser doktoranderna Saba Atefyekta, Anand Kumar Rajasekharan och deras handledare Martin Andersson hur deras olika forskningsområden gemensamt kan bli en ny klass av antimikrobiellt material.

– Jag arbetade med en ny typ av material, amfifila hydrogeler, som kan liknas med tvål, men som är mer komplext, berättar Anand Kumar Rajasehkaran, vd för Amferia.  

Samtidigt jobbade Saba Atefyekta med en antimikrobiell substans, i form av peptider. Det finns naturligt i vårt immunförsvar, bland annat i huden, för att bekämpa bakterier. 

– En sak som är viktig att veta vad gäller peptider är att de är väldigt, väldigt instabila att använda precis som de är, i en biologisk miljö som ett sår eller liknande, säger Anand.

Amferias utmaningar framåt är att skala upp och nå fler marknader utanför Europa. En ny teknologi tar tid att få godkänd – det krävs många kliniska studier och dokumentation. Ett arbete som Amferia redan har kommit en bra bit med.

Deras tester gav resultat

Många forskare har undersökt hur de skulle kunna gå vidare med peptiderna för att få en bättre användning inom klinik och sjukvården. Här såg Anand, Saba och även Martin Andersson att peptiderna i kombination med den hydrogel som Anand jobbade med kunde vara en möjlig lösning.

De testade – och det gick.

– Peptiderna stabiliserades med hjälp av hydrogelen och kunde på så vis användas kliniskt och stabilt. Vi löste problemet och hade fått fram en innovation. 

Ett nytt material var så att säga fött. Ett material som alltså kan ha stor potential för att förhindra, behandla och bekämpa infektioner orsakade av bakterier. Det kan användas vid sårvård och vid olika typer av kirurgiska ingrepp och som ytskikt av implantat. 

– Både för att förhindra bakterietillväxt som kan orsaka infektioner, men också döda bakterier – utan att skada kroppen. 

Anand Rajasekharan, Saba Atefyekta och Martin Andersson har tagit fram en helt unik och innovativ lösning i Amferia – en teknik som dödar bakterier utan att skada kroppen. “Det är alltid bättre att förhindra infektioner än att behandla dem. Tekniken som vi utvecklar är mer hållbar för framtiden och kan användas inom olika områden. Inte bara inom sårvård utan som exempelvis spray, som kan användas för hudinfektioner, djupa sårinfektioner och också vid implantat och kirurgi", säger Anand Rajasekharan, vd för Amferia.
Eftersom det är stora risker vid till exempel katetrar, implantat och kirurgiska ingrepp har deras lösning stor potential då tekniken kan förhindra onödiga infektioner.

Tog resultaten till företag

Martin, med entreprenöriell erfarenhet och grundare av bland annat det tidigare Almi Invest-portföljbolaget Promimic, såg att deras studier inte bara var något att publicera i vetenskapliga publikationer. Här fanns patent att söka och företag att starta. 

– Vi växlade från forskare till ett nytt sätt att arbeta och har haft jätteintressanta år sedan vi drog igång företaget. Det finns såklart många utmaningar men vi har också fått många nya genomslag, säger Anand.

Deras lösning är testad i kliniska studier. Flera inom djurvård, men också i en första human, klinisk studie publicerad 2023

När de behövde skala upp de kliniska testerna och produktionen tog de en första kontakt med Almi Invest

Almi Invest valde att investera i slutet av 2019 för första gången och har även varit med i följande två investeringsrundor.

– Almi har varit en stor support och en aktiv ägare hela vägen. De har varit en bra hjälp för att etablera en styrelse och nätverk runt bolaget och hjälpte oss bland annat att komma i kontakt med Agneta Edberg, som är vår styrelseordförande, som har en jätteviktig erfarenhet inom life science, säger Anand.

Almi Invest om Amferias potential

“Amferia är ett spännande medtech-bolag med en teknologi som dödar bakterier utan att skada kroppen. Även resistenta bakterier! Den första produkten – ett sårförband för djur – lanseras nu i Europa tillsammans med Orkla Wound Care.”

Ulrika Ågren, Investment Manager hos Almi Invest 

Ulrika Ågren, Investment Manager hos Almi Invest

Viktigt avtal med Orkla Wound Care

Han säger att Almi har hjälpt bolaget att utvecklas och att se vad de bör fokusera på.

Investeringarna har också gått åt till att marknadsföra lösningen, vilket har gett resultat.

Under 2023 pilotlanserade de sin första produkt – sårvårdsförband för användning till olika typer av djur, såsom katt, hund och häst. 

I slutet av 2023 tecknade de också avtal med Orkla Wound Care för att lansera vidare mer storskaligt i Sverige och i sju andra länder – i hela Norden, Tyskland, Portugal och Spanien. Detta sker efter sommaren 2024. 

– Vi satsar på djurvården kommersiellt först, men är också på gång med produkter för människor. Där hoppas vi lansera i USA 2025 och sedan i Europa. Båda marknaderna är viktiga för oss.

Varför tror du att ni har lyckats?

– Vi lyckades att hitta den här kombinationen, grundkonceptet har varit avgörande. Förutom själva teknologin är också tajmingen rätt. Idag pratar så många om resistenta bakterier och infektioner, som är svårare och svårare att behandla eller förhindra. Det finns verkligen behov av att hitta nya sätt. Om vi hade gjort det här för tio år sedan kanske det inte hade fungerat lika bra som nu.

Teamet ser att ämnet blivit ännu viktigare sedan efter pandemin.

Vad hoppas ni att er lösning ska göra för världen?

– Först och främst att motverka antibiotikaresistens. Vår teknik kommer från naturliga sätt att bekämpa bakterier som är inspirerade av vårt medfödda immunförsvar. Det är ett helt fysiskt sätt att döda bakterier jämfört med antibiotika. Man ska aldrig säga aldrig, men vi ser det som väldigt svårt att utveckla resistens mot vår teknik. Så vi skapar alltså ett hållbart sätt att på längre sikt förhindra och bekämpa infektioner, säger Anand. 

Fakta: Amferia AB

Grundades: 2018 av ‍Anand Rajasekharan, ‍Saba Atefyekta och ‍Martin Andersson.

Huvudägare: Grundarna, Almi Invest, Chalmers Ventures och två privata ängelinvesterare. 

Säte: Mölndal utanför Göteborg.

Är: Medicinsk-tekniskt bolag som har utvecklat en teknologi som dödar bakterier, även resistenta, utan att skada kroppen. Den första produkten är ett sårförband för djur som nu pilotlanserats i Europa.

Kunder: Distributörer i olika länder, inom sjukvård och veterinärkliniker.

Anställda: Fem på heltid och tre konsulter.

Webb: amferia.com

Anand Rajasekharan, Saba Atefyekta och Martin Andersson, grundarna av Amferia