Zahoor Ul Islam. Markus Boman och Jens Nilsson.

CareIfAI vill kapa långa vårdköer – med hjälp av AI

Lån, Affärsutveckling

CareIfAI Sweden AB

  1. Behov

    När företaget CareIfAI bildades ville de ha hjälp med att bygga upp företaget på rätt sätt och tog kontakt med Almi.

  2. Lösning

    Almi gick in med affärsutveckling och finansiering.

  3. Resultat

    CareIfAI fick stöd från Almi att bygga företag på ett bra sätt och har även fått ett nätverk, kontakt med inkubatorn Arctic Business och hjälp med att ansöka om stöd från regionen.

Vårdköerna är ibland årslånga för neuropsykiatriska utredningar. Det vet överläkare Markus Boman och Jens Nilsson som båda drivit vårdföretag. Tillsammans med doktorand Zahoor Ul Islam jobbar de nu i företaget CareIfAI för att deras AI-verktyg effektivt ska diagnostisera och hjälpa patienter.

Många patienter har fått vänta i år på att utredas inom neuropsykiatrin. Hit räknas diagnoser för ADHD och autism. Markus Boman ser väntetiderna på nära håll i sin roll som psykiatriker och överläkare i Norrbotten.

– Vi ser otroligt långa väntelistor. Många patienter sitter i kö jättelänge, ibland i flera år och för barn som utreds kan det vara särskilt problematiskt. De kanske inte får den insats som de behöver, vilket får negativa konsekvenser.

Han såg hur man med ny teknik kan förenkla flöden – från utredning till diagnos och sedan behandling.

Vi ville ha professionellt stöd från Almi att bygga företag på ett bra sätt och har även fått ett nätverk, kontakt med inkubatorn Arctic Business och hjälp med att ansöka om stöd från regionen. Det är vi tacksamma för.

Markus Boman, Jens Nilsson och Zahoor Ul Islam, grundare av CareIfAI.

– Idag har vi många steg och många personer som är involverade och är det något som modern AI är bra på är det just att hantera stora mängder data och dra slutsatser utifrån den.

Av en slump diskuterade Markus fru AI med en kollega – vars make är Zahoor Ul Islam, doktorand som forskar inom ansvarsfull AI.

– Eftersom min forskning rör AI och sjukvård hade vi gemensamma nämnare. Jag tror att ett sådant här projekt och verktyg behöver vara multidisciplinärt och inte bara utvecklas av exempelvis ingenjörer. Du behöver ha ett stort team, så att du kan nå målet mycket bättre. Det fick mig intresserad, säger Zahoor.

Markus har sedan tidigare drivit privat vårdbolag och då haft kontakt med Jens Nilsson, också företagare, som tidigt blev en partner i projektet.

Tillsammans utvecklar de nu ett verktyg som de hoppas att vårdpersonal ska använda och förkorta processen för patienterna.

Men det krävs ett gediget förarbete för att komma i mål på sikt.

– Det här är inget vi stressar fram. Vi får inte missa något utan har regler, lagar och etiska förhållningssätt att ta hänsyn till. Vi vill inte lansera något som vi sedan behöver göra om, säger Zahoor.

I utvecklingsprocessen har de en stor utmaning då de inte kan använda verkliga patientdata – det tillåter inte lagen. Därför behöver de, med sina erfarenheter och case som motsvarar riktiga patienter, träna upp AI:n för olika scenarier.

– Det är komplicerat. Vi behöver göra mycket manuellt arbete och det är tidskrävande, säger Markus.

Almis rådgivare om CareIfAIs potential:

"Multiplicerar man bara kostnaden för att göra det här med vårdköerna som finns blir det mångmiljonbelopp. Folk är villiga att betala för hjälp, och fort. Då har vi bara gått på steg ett – att ställa rätt diagnos för patienter med tydlig problematik. Sedan finns det patienter med dubbla eller trippla diagnoser och en mer otydlighet. Här finns oerhört mycket hjälp att få av AI." Martin Bröms, rådgivare hos Almi.

Martin Bröms, rådgivare hos Almi

Under hösten 2023 bygger de en MVP – minimum viable product – som de kan nyttja för internt bruk för att sedan använda insikter och lärdomar till nästa steg.

Någon exakt tidsplan för när deras lösning ska nå kunderna har de inte.

– Om vår data är välorganiserad och vi kontinuerligt tränar vårt verktyg så får vi också ett bättre resultat, säger Zahoor.

I slutändan vänder de sig till privatpersoner.

– Sedan kommer vi även sälja licenser till institutioner och andra vårdgivare, tillsammans med utbildning, berättar Jens.

Han och Markus fick kontakt med Almi tidigt, direkt när de startade företaget under våren 2023, och presenterade sin idé.

– Vi sa att det här vill vi sjösätta, men vi behöver få hjälp, stöd och guidning i processen. Vi har ju våra olika expertområden, men ville ha professionellt stöd från Almi att bygga företag på ett bra sätt, säger Markus och Jens flikar in:

– Vi har även fått ett nätverk, kontakt med inkubatorn Arctic Business och hjälp med att ansöka om stöd från regionen. Det är vi tacksamma för.

Almi har även stöttat med verifieringsmedel.

Vilka utmaningar har ni just nu?
– Det är många olika saker. Tiden är en utmaning – att dygnet bara har 24 timmar. Vi är ganska begränsade tidsmässigt och det är ett omfattande arbete med all data. Men samtidigt kan vi inte bara släppa våra arbeten som är viktiga för all den kunskap som vi också får, säger Markus.

Han ser att processen som de genomgår nu med att tolka data påminner väldigt mycket om processen att lära upp en ny läkare:

– Det är fascinerande. I båda fallen tillhandahåller man olika case, bygger upp kunskap och tränar upp en god kliniker. Därför är det spännande att på liknande sätt jobba med och träna upp AI.

Fakta: CareIfAI Sweden AB 

Grundades: 2023 av Markus Boman, överläkare inom psykiatri, Jens Nilsson, entreprenör, och Zahoor Ul Islam, doktorand inom ansvarsfull AI

Ägare: Grundartrion

Säte: Luleå

Gör: Utvecklar en medicinteknisk produkt för att assistera vid neuropsykiatriska utredningar – ADHD i första hand – med stöd av AI

Framtida kunder: Privatpersoner, vårdinstitutioner och andra vårdgivare

Zahoor Ul Islam. Markus Boman och Jens Nilsson.