Jens Petersson, CEO/Koncernchef GLS Industries

Hållbarhetsarbetet stor betydelse för att bli vald som leverantör

Affärsutveckling

GLS Industries

 1. Behov

  Ville formera en långsiktig plan för hållbarhetsarbetet.

 2. Lösning

  Har fått hjälp med verktyg för att strukturera och fokusera på rätt saker – det som gör skillnad och där företaget har möjlighet att påverka.

 3. Resultat

  Har landat flera nya uppdrag där deras genomarbetade hållbarhetspresentation haft stor betydelse för att bli vald som leverantör.

I resan mot att bli Europas ledande plåtbearbetare har hållbarhet varit en självklarhet. Nu ser GLS Industries även ett allt större intresse från kunderna.

Samarbetet med Almi blev startskottet för GLS att på allvar formera ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Bland annat har de fått hjälp med verktyg för att strukturera och fokusera på rätt saker – det som gör skillnad och där företaget har möjlighet att påverka.

Jens Petersson, CEO/Koncernchef GLS Industries svarar på några frågor kring hållbarhetsarbetet

 • Hur ser ert arbete ut med att skapa en mer hållbar produktion? 

Under 2021 fick vi chansen att vara med i ett initiativ som hjälpte företag att ställa om till en mer hållbar produktion. Detta blev startskottet för oss på GLS att på allvar formera ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi har fått hjälp av Almi med verktyg för att strukturera och fokusera på rätt saker, som gör skillnad och där vi har möjlighet att påverka. 

Vi vill vara en del av lösningen för en mer hållbar värld. Genom att prioritera hållbarhetsfrågor kan vi skapa engagemang och etablering av ett nytt tänk genom hela koncernen, vilket också styr våra satsningar och investeringar för framtiden. 

 • Vad har varit era framgångsfaktorer? 

I vår resa mot att bli Europas ledande plåtbearbetare har hållbarhet varit en självklarhet för att jobba långsiktigt. Nu ser vi även ett allt större intresse från kunden. 

Vi har landat flera nya uppdrag där vårt hållbarhetsarbete har haft stor betydelse för att bli vald som leverantör. Det faktum att vi har en genomarbetad hållbarhetspresentation har spelat oerhört stor roll för kunder som ställer allt högre krav på att alla deras leverantörer har en grön profil. 

När vi presenterar oss i nya kundsamarbeten som ett mer hållbart val, märker vi att det ger en helt annan respons och nyfikenhet än vad det gjorde för bara något år sedan. Det är kul att det får den uppmärksamheten, det triggar oss att bli ännu bättre. Nu får man tillbaka för allt arbete som gjorts och det blir enklare att även internt förklara syftet med arbetet.

Vi har även gjort kundenkäter om hur våra kunder ser på vårt miljöarbete, där vi kan dra slutsatsen att våra kunder är betydligt mer mottagliga för ämnet och på ett helt annat sätt. Fokus har gått från ett positivt men ganska svalt intresse, till att man nu vill få mer information om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor.  

Som företag i Gnosjöregionen har tanken om att vara sparsam med resurserna alltid varit en viktig faktor, men nu går det in i ett större sammanhang. Exempelvis är samverkan mellan ekonomisk och social hållbarhet något vi fokuserar mycket på just nu. Vårt interna arbete Förbättringsfabriken kommer i år ha ett hållbarhetstema och vi jobbar ständigt med att få med hela personalen i samma riktning.  

Vi har landat flera nya uppdrag där vårt hållbarhetsarbete har haft stor betydelse för att bli vald som leverantör. Det faktum att vi har en genomarbetad hållbarhetspresentation har spelat oerhört stor roll för kunder som ställer allt högre krav på att alla deras leverantörer har en grön profil.

Jens Petersson, CEO/Koncernchef GLS Industries

 

Om GLS Industries

Med välutbildad personal och lång erfarenhet av plåt-produkter, levererar de allt från bockad tunnplåt till avancerad plåtbearbetning.

Omsättning: 400 MSEK

Antal anställda: 150 st

GLS Industries har deltagit i Almis hållbarhetsprojekt Growing Green som pågick under 2022-2023.

Genom en kombination av skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, hållbarhetsworkshoppar, coaching och tillgång till expertkonsulter, har projektet påskyndat omställningen till en mer hållbar affär hos företag i Jönköpings län.

Projektet har finansierats av EUs regionala utvecklingsfond, Region Jönköpings län och Almi Jönköping.