Habbie – digital träning och rehabilitering för alla

Lån, Riskkapital, Affärsutveckling

Habbie

  1. Behov

    Behov av ett rörelsekapital för att positionera sig och bygga bolaget med fler anställda, marknadsbearbeta och utveckla tjänsten.

  2. Lösning

    Rådgivning och finansiering av Almi samt riskkapital av Almi Invest.

  3. Resultat

    Almi har bidragit med finansiering av rörelsekapital för att möjliggöra en längre startsträcka för att kunna lägga mer tid på verksamheten samt anställa medarbetare.

Karlstadbaserade Habbie Healthtech AB är nu inne i stark tillväxtfas och har tagit in såväl finansiering som rådgivning från Almi. Senast gjorde de en investeringsrunda som resulterade i 7 miljoner kronor extra kapital till bolaget. 

Habbie är en digital tjänst för rehabilitering, habilitering och förebyggande träning. I utvecklingen av tjänsten så är det användarvänligheten som varit i fokus. 

-  Vi började att utveckla den för äldre utan någon digital vana. Vår äldsta användare är 102 år. Detta är ett kvitto på att vi har en intuitiv och enkel tjänst, berättar Martin. 

Idag fungerar tjänsten för såväl äldre människor som behöver träna hemma eller på boenden, men också för andra målgrupper. Via en app får patienten ett unikt träningspass med en digital instruktör som visar övningarna i ett anpassat tempo och patienten ser också sig själv på skärmen. En notis meddelar när det är dags att göra övningen. 

-  Det blir som en träningskompis, vilket ökar chansen att träningen faktiskt blir av och att man utför den på rätt sätt. Vi vet att vårdläget är ansträngt och vi blir fler äldre. Denna tjänst hjälper såväl vårdgivare som slutpatient, säger Jan-Erik.

Innan bolaget startades arbetade de två år i nära samverkan med vårdgivare och patienter för att utveckla tjänsten. Detta möjliggjordes genom ett innovationsprojekt med Karlstads kommun. De tog noga reda på vilka problem och utmaningar som fanns.

- Vi är unika med att ha denna process med i utvecklingen, vilket gör att vi verkligen kan svara mot behov på marknaden. Dessutom har vi haft med experter på tillgänglighet, beteendepsykologer m.fl. för att få en så användarvänlig lösning som möjligt, säger Tobias.

Ansträngt vårdläge leder till ökad efterfrågan

Kunderna återfinns främst i Sverige men även utomlands och nya kunder och marknader, vilket visar deras starka potential. 

- Våra kunder har det jättetufft med ett ansträngt vårdläge. Vi ser dock att medvetenheten höjs och fler ropar efter denna typ av lösning. Vi jobbar hårt för att göra Habbie känt så att vi kan bli ett valbart alternativ då intresset och behovet av innovativ välfärdsteknik inom rehabilitering och förebyggande träning ökar. Det vi även märker är att implementeringen och uppskalningen av nya lösningar är en utmaning. Där kommer vi med vår erfarenhet och bakgrund kunna ta fram ett bra erbjudande för att vara ett stöd till våra kunder framgent, säger Jan-Erik. 

Att driva en startup har varit dels som de förväntade sig men inneburit också flera utmaningar. 

-  Tjänsten har fungerat som vi tänkt oss och efterfrågan finns där. Men det är långa processer i kommun och region till beslut, de har utmaningar med sin ekonomi och personalbrist. Vi får ha respekt för att det tar tid, säger Tobias.  

Det råder ingen brist på utvecklingsidéer i bolaget och de vill fortsätta att växa skalbart. På gång är att utveckla färdiga program för äldreboenden. 

- Vi ser många användningsområden för vår tjänst men har valt att fokusera inom ett område för att sedan växa. Det är lätt hänt att bli för ivrig, säger Martin. 

Karolina Leijon och Ulrica Johansson förstärker teamet med sina kompetenser inom fysioterapi och sälj.

Utökar teamet tack vare finansiering från Almi

Bolaget grundades 2022. Idag är de tre operativa delägare vars olika erfarenheter inom utveckling, marknad och försäljning och ingenjör kompletterar varandra.  Att de kände till varandra innan de bildade bolag, var en styrka när de nu bildade sitt team. För ett år sedan anställdes Ulrica Johansson - deras första anställda fysioterapeut. 

-  Ulricas roll är att ta fram relevanta övningar och se till att dessa spelas in rätt och att instruktionerna blir tydliga och enkla att förstå. Hon tar även fram färdiga program för träning på äldreboenden och för rehabilitering efter exempelvis höftfraktur eller annan skada. Ulrica är även medicinskt/fysioterapeutiskt sakkunnig. Hennes perspektiv är, tillsammans med kundernas feedback, ovärderligt i allt utvecklingsarbete samt i insikter om verksamheter inom kommun, region och privat vård, säger Martin. 

Nu kan de utöka teamet med ytterligare en Account Manager, tack vare finansieringen från Almi. 

- Karolina Leijon kommer att ta rollen som Account Manager. Hon kommer till oss med bra erfarenhet från försäljning mot offentlig verksamhet. Karolina blir en bra förstärkning till teamet med sin härliga personlighet, vilja att lösa kundernas problem och sin smittande energi, säger Jan-Erik. 

I samband med rekryteringarna har de också lagt fokus på hur de vill bli en attraktiv arbetsgivare. 

– Vi har vänt och vridit på såväl arbetsvillkor som kultur och värderingar. Det är viktigt för oss att ha en seriös onboardingplan så att alla känner sig trygga, säger Jan-Erik. Vi vill skapa en vi-känsla och ha roligt på jobbet. När något bra har hänt så firar vi med en stor applåd. 

”Almi har varit en viktig partner för oss”

När bolaget startades insåg ägarna tidigt vikten av att positionera sig och därmed behövdes kapital. De vände sig till Almi och kom i kontakt med rådgivarna Thomas Ohlsson och Filip Blomqvist.  

- Almi är en viktig partner för oss och de trodde på oss tidigt. Vi tror på att kapital möjliggör bolagsutvecklingen men de första åren är ju tuffa med färre intäkter och fler utgifter. Almis finansiering gav oss själva chansen till ett bättre läge med mer utrymme, säger Jan-Erik. 

-  Att Almi trodde på oss var avgörande annars skulle vi inte överleva. Vi har fått väldigt bra rådgivare och haft en bra relation hela vägen, det underlättar, säger Martin.  

Bolaget har det senaste året gjort två investeringsrundor där både privata investerare, NWT Invest och Almi Invest gått in med kapital. 

- Detta har möjliggjort nyanställningar, marknadsbearbetning och utveckling. Lånet kom väl till pass i en tidigare fas medan riskkapital passade när vi bevisat oss lite mer, säger Martin. 

Habbie deltog även på investerareventet A-match som arrangeras i Karlstad där ett par utvalda bolag ges chansen att pitcha för ett hundratal investerare. 

-  Det var ett proffsigt evenemang. Just där fick vi inget napp men vår pitch spelades in och spreds i sociala medier vilket gjorde att investerare fick upp ögonen för oss, säger Jan-Erik. 

För startup-bolaget Habbie så är det onekligen mycket på gång, så vad är visionen? 

-  Vår vision är att bli ledande inom äldrevård när det kommer till träning och rörelse. Att vi ska vara starkt etablerade i Sverige samt att vara ute på Europamarknaden om 3-5 år hos de som har behov av rehabilitering, habilitering och förebyggande träning, säger Martin. 

Filip Blomqvist, finansieringsrådgivare, om Habbie

Habbie är en tjänst som har potentialen att bidra till en lösning på hälsoutmaningen, inte bara i Sverige utan på en större, global marknad. Användarvänligheten och grundbehovet för användarna av tjänsten är otroligt viktigt i ett större perspektiv, men även teamets engagemang för bolagsbyggandet och viljan att bidra till en större samhällsnytta. Almi har bidragit med finansiering av rörelsekapital för att möjliggöra en längre startsträcka för att kunna lägga mer tid på verksamheten samt anställa medarbetare. En dialog som föregåtts av tydliga målsättningar och dialoger mellan bolaget och Almi har bäddat för att vi kunde vara med och stötta Habbie i ett tidigt skede. Det är mycket glädjande för mig som följt bolaget att de nu lyckats stänga emissionsrundan om sju miljoner kronor för den fortsatta tillväxtresan där även Almi Invest deltagit. 

Henrik Larsson, Investment Manager på Almi Invest Norra Mellansverige AB, om Habbie

Vi träffade Habbie för första gången redan 2022 när de var i en fas att bygga upp produkt och bolag. Även om vi inte investerade vid det tillfället så har vi följt bolaget och haft en löpande dialog runt deras utveckling. ”Jag har verkligen imponerats av människorna i teamet, de har metodiskt tagit bolaget framåt och varit transparanta och lyhörda hela tiden. Det är utmanande att driva ett start-up utan betydande intäkter men teamet i Habbie har visat en uthållighet och stark drivkraft för att ta sig framåt.

Fakta: Om Habbie

Grundare och ägare: Jan-Erik Persson, Martin Larsson, Tobias Norén Hallin och Hans Paulsson 

Bildades: Feb 2022

Säte: Karlstad

Anställda: 5 st

Omsättning 2023: 1,1 miljoner SEK

Om Habbie: Habbie är en digital tjänst för rehabilitering, habilitering och förebyggande träning. Tjänsten gör träningen rolig och motiverande, kvalitetssäkrar behandlingen och främjar efterlevnad och uppföljning. För personal och vårdgivare ger Habbie möjlighet att hjälpa fler med befintliga resurser.

Kundcaset är producerat inom ramen för projektet Accelerera hållbar omställning som drivs av Almi Värmland och Almi Gävledala och som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Värmland, Region Gävleborg och Region Dalarna.