Miden Melle-Hannah

Hon utvecklar ett världsunikt verktyg inom cancervård

Lån, Riskkapital

Multi4 Medical AB

  1. Behov

    Miden Melle-Hannah behövde rådgivning kring sin nya idé.

  2. Lösning

    Multi4 fick finansiering i form av lån och riskkapital genom att Almi Invests fond Småland och Öarna investerade i bolaget.

  3. Resultat

    I samarbete med Almi och sin rådgivare började Multi4 validera hur idén kunde bli möjlig. Idag är Multi4 det verktyg som Miden drömde om för tio år sedan.

Miden Melle-Hannah hade sitt drömjobb som läkare och specialist. Men en patient fick henne att ifrågasätta hur de arbetade inom vården.
Hon har nu utvecklat Multi4 – ett helt nytt verktyg inom cancervården.

Miden Melle-Hannah hade alltid drömt om att bli läkare och hennes drivkraft har alltid varit att göra skillnad för andra människor.

– Jag tyckte att jag hade mitt drömjobb. Men så när en kollega och jag opererade en patient drog det ut på tiden. Vi behövde ställa in nästa operation.

Patienten som behövde vänta hade Miden träffat innan. Han hade fått ett återfall i urinblåsecancer. Han hade förberett sig för operation, fastat hela dagen och hans son hade tagit ledigt från jobbet och var med. Han var inställd på att få ta bort sin cancer.

– Själva ingreppet går egentligen rätt snabbt, det är bara en halvtimmes operation, men det är en timmes förberedelse och en timme efteråt. När jag meddelade att han behövde vänta sa han: “Kan jag komma imorgon då?” Men det går tyvärr inte, operationsprogrammet är fullbokat och nästa dag väntade nya patienter. Jag trodde att han hade gått ut ur rummet när han var kvar och vände sig om mot mig och sa: “Ska det verkligen vara så här? Nu går ju jag hem med cancern i min kropp.”

Den här händelsen fastnade hos Miden. Hon har alltid varit engagerad i förbättrings- och utvecklingsarbete inom vården.

Det betydde otroligt mycket att Almi var med mig från början. Så värdefullt att finnas i en kontext när du är ensam med en idé.

Miden Melle-Hannah

– Vi pratar mycket om att sätta patienten i centrum. Men det kändes där och då bara som ord. Han var ju inte i centrum utan helt maktlös. Jag tänkte att: “Tänk om vi med teknikens hjälp kan ändra och utgå helt från människans behov istället”, säger Miden.

Hon spånade helt fritt hur hon önskade att ha det – mer utifrån en utopi:

– Då skippar vi operationssal, skippar att patienten måste vänta, men jag kan inte förändra att det finns cancer där. Fast cancern ska kunna gå att operera bort vid patientens första besök – då patienten är vaken och inte sövs ned.

När Miden skissade utgick hon från det redskap som går att använda på en vaken patient – ett endoskop.

– Begränsningen med endoskop är att de har en väldigt liten arbetskanal på bara några millimeter men jag tog fram en idé och kände att det här är helt fantastiskt.

Hon började med att fråga dem som hon ser som de bästa experterna, på Sahlgrenska och Karolinska.

– De tyckte också att det var helt fantastiskt! Men totalt omöjligt.

Miden är typen som inte ger sig förrän det omöjliga är bevisat. Hon jobbade vidare med sin idé som hon fick i december 2012 och ganska snart kom hon i kontakt med Almi och rådgivaren Helen Ljunggren.

– Jag fick en fantastisk hjälp i Helen. Min första tanke var inte så sofistikerad och genomtänkt. Jag sa till Helen: “Vi har världens grej här. Nu ringer vi Olympus!”

Olympus är ett japanskt storbolag med spetskompetens inom optik, elektronik och finmekanik. Inte alternativet som Helen tänkte sig.

Fakta: Mer om Multi4:s instrument

Multi4 är ett multifunktionsinstrument med fyra inbyggda funktioner:  

 

– Med Multi4 kan läkaren, redan när den gör cystoskopi (undersökning av urinröret och urinblåsan, reds. anm.), föra in Multi4 i arbetskanalen där första funktionen är en nål med vilken man sätter lokalbedövning istället för att söva patienten.

I funktion två tar verktygets elektrifierade käftar tag i cancern och tar en bit av den. Funktion tre är att genom ett knapptryck dra ut cancern genom hela kanalen. Den fjärde funktionen är att käftarna kan bränna och destruera vävnad om det till exempel finns rester av cancer kvar eller en blödning behöver stoppas.  

Ingreppet ska kunna göras på en vaken patient på en vanlig mottagning utan en massa engångsartiklar.    

Det nya verktyget innebär en enorm patientnytta då patienterna kan få sin cancerbehandling utan långa väntetider, slippa ryggbedövning eller sövning och kan gå hem direkt efteråt.    

Fakta urinblåsecancer: Urinblåsecancer har väldigt många återfall och är den cancerform som kostar samhället mest på grund av att den kräver väldigt mycket resurser.

Multi4:s instrument i närbild.

– Hon lugnade mig och vägledde mig som coach med sin värme och kompetens. Hon kommer själv från vården och har kompetens inom både medicinteknik och business och det var helt fantastiskt att få ha henne nära. Precis någon du behöver i det läget, säger Miden.

Samarbetet med Almi

I samarbete med Almi och Helen började Miden validera hur idén kunde bli möjlig. Hon behövde komma i kontakt med de bästa ingenjörerna inom medicinteknik. Innan dess hade Miden också gjort en marknadsanalys och tekniköversikt. Fanns det något liknande på marknaden?

Det gjorde inte det.

– Jag behövde få det omöjliga att bli verklighet. Dessutom kostade det pengar.

Miden hankade sig fram med olika mindre medel och la hela sin fritid på projektet. Hon jobbade i hemlighet, hade Helen som bollplank och hade också informerat sin chef och ledning. Under 2014 fick hon ett större bidrag från den regionala cancerfonden.

– Det var fantastiskt för att verkligen kunna göra en massa tester och skaffa data. 2015 hade jag data och ett koncept – jag kände att nu har jag något riktigt.

Men då kom bakslaget – alla fyra funktioner som hon ville få in i Multi4 fungerade, men inte tillsammans.

– Det var nattsvart. Det var verkligen hemskt att vara där. Men då måste du ta två steg tillbaka för att ta steg fram igen, säger Miden.

Företaget bildade hon 2017 och året efter reste hon kapital. Under alla år har hon haft löpande kontakt med Almi och även fått finansiering.

Idag är Multi4 det verktyg som Miden drömde om för tio år sedan. Det är tänkt att användas för att ta bort återfall av urinblåsecancer, men i framtiden även andra cancerformer. De fyra funktionerna fungerar nu tillsammans och används just nu i en preklinisk studie där de opererar i grisar i samarbete med RISE forskningsinstitut och urologkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Regelverket är väldigt strikt när det gäller att ta fram nya medicintekniska produkter till marknaden.

– Vilket är väldigt bra. Nu jobbar vi nonstop och väldigt intensivt för att få testa det på patienter som vi hoppas göra i slutet på 2023 och kunna introducera det på marknaden 2025. Det här är ett helt världsunikt instrument som kan användas för väldigt många olika cancerformer och diagnostik, säger Miden Melle-Hannah.

Fakta: Multi4 Medical AB

Grundades: 2017

Grundare: Miden Melle-Hannah som fortfarande är majoritetsägare av bolaget

Säte: Jönköping

Är: Ett diagnostiserings- och behandlingsverktyg för urinblåsecancer som kortar vårdtiden väsentligt för drabbade patienter och längre fram kan instrumentet även komma att användas vid diagnostisering av flera andra cancersjukdomar

Anställda: Ett 30-tal konsulter

Aktuell: Tekniken och bolaget har fått flera nationella och internationella utmärkelser – de prisades bland annat som "The Start-up Company of the Year" i Norden 2022 och i februari 2020 vann de Quality Innovation Award i hela världen i konkurrens mot ett 20-tal länder

Webb: multi4.se/

 Miden Melle-Hannah