Tre män framför en skylt

Utveckling i fokus för P-A's Bärgning

Lån, Affärsutveckling

P-A's Bärgning AB

  1. Behov

    Verktyg och stöd i att utveckla företaget.

  2. Lösning

    Almi gick bland annat in med affärsutveckling, strategigrupper och utvecklingscheck inom digitalisering.

  3. Resultat

    Frigjort tid till personalen, bättre kassaflöde och smidigare användarupplevelse.

P-A Falks bärgningsföretag P-A's Bärgning AB i Markaryd har vuxit sedan start och Almi har varit med och stöttat under resan. 

I september 2023 firade P-A's Bärgning i Markaryd 25-årsjubileum och bjöd in till öppet hus med över 800 besökande och en jubileumsmiddag för ett hundratal gäster. Det som idag är ett företag med sju heltidsanställda och tre personer som är tillgängliga för assistans dygnet runt började år 1998 med att företagets grundare, P-A Falk, hade ensam jour på bilbärgningen i tre år. Sedan dess har företaget vuxit och erbjuder även biluthyrning, maskintransport, krankörning, liftuthyrning och uthyrning av TMA. 

Numera ägs och drivs företaget av P-A, vd, tillsammans med sönerna Lucas, ansvarig för bärgningsdelen, och Theo, ansvarig för hyrbilar och en del ekonomi.

- Det är skönt att vara tre som tycker till om företagets utveckling och vad vi ska göra framåt.

Tanken på att låta sönerna bli mer aktiva i företaget hade funnits i några år innan de blev verklighet och idén väcktes delvis i samband med att P-A gick ett ägarväxlingsprogram via Almi år 2013. Sedan dess har han även gått ett tillväxtprogram, en workshopserie om att vara en attraktiv arbetsgivare och gjort en hållbarhetsworkshop via Almi.

Något som varit en självklarhet för P-A är hans vilja att utveckla företaget. En satsning som påbörjades år 2022 och som det nu går att se resultatet av är digitaliseringen av bokningssystemet.

- Vi gick från handskrivna lappar som gick mellan mig och bärgarna och sedan skulle matas in manuellt i systemet. Det fanns alltid en risk att lapparna skulle tappas bort och det tog även lång tid att hantera flödet från ett inkommande samtal till dess att det bokfördes.

Tack vare en Utvecklingscheck från Almi kunde han delfinansiera framtagningen av ett anpassat system som har hjälpt dem att frigöra mer tid till personalen, skapat bättre kassaflöde och gjort upplevelsen av att boka deras tjänster mycket smidigare.

Utvecklingschecken och digitaliseringen av bokningssystemet påskyndade utvecklingen av företaget, annars hade vi fortfarande varit kvar vid lapparna, säger P-A Falk, vd P-A's Bärgning

Tanken på att låta sönerna bli mer aktiva i företaget hade funnits i några år innan de blev verklighet och idén väcktes delvis i samband med att P-A gick ett ägarväxlingsprogram via Almi år 2013. Sedan dess har han även gått ett tillväxtprogram, en workshopserie om att vara en attraktiv arbetsgivare och gjort en hållbarhetsworkshop via Almi.

Något som varit en självklarhet för P-A är hans vilja att utveckla företaget. En satsning som påbörjades år 2022 och som det nu går att se resultatet av är digitaliseringen av bokningssystemet.

- Vi gick från handskrivna lappar som gick mellan mig och bärgarna och sedan skulle matas in manuellt i systemet. Det fanns alltid en risk att lapparna skulle tappas bort och det tog även lång tid att hantera flödet från ett inkommande samtal till dess att det bokfördes.

Tack vare en Utvecklingscheck från Almi kunde han delfinansiera framtagningen av ett anpassat system som har hjälpt dem att frigöra mer tid till personalen, skapat bättre kassaflöde och gjort upplevelsen av att boka deras tjänster mycket smidigare.

- Det var under en hållbarhetsworkshop som vi spikade rollfördelningen mellan oss. Vi kom fram till att det är viktigt att vi kan vara en hållbar arbetsgivare mot våra anställda och jag kan inte heller göra allt själv. När vi körde spelet och diskuterade detta blev rollerna i företaget tydligare.

Vad blir nästa steg för er?

Nu menar P-A att planen är att fortsätta digitaliseringen av verksamheten och näst på tur är bokningssystemet för liftuthyrning. Inom en snar framtid kommer de även bygga ut lokalerna ytterligare med 500 kvm.

- Jag är av devisen att växa långsamt och det är mycket tack vare hundåren som jag la ner i början som företaget har haft en god ekonomi för att kunna satsa framåt.