De hjälper kvinnor till bättre hälsa

Lån

Qliniken Kvinnohälsa

  1. Behov

    Ägarna Jeanette Molander och Anna Forsberg behövde finansiering vid uppstart av sitt företag för att kunna anställa personal

  2. Lösning

    Företagslån från Almi

  3. Resultat

    Ägarna fick vägledning vid uppstart för att hitta en finansiell plan och helhet för företaget.

Efter en helg tillsammans var idén född och målet tydligt. På mindre än ett år gick de från idé till att kunna öppna dörren till företaget Qliniken Kvinnohälsa. Den gemensamma visionen om att hjälpa kvinnor med sin hormonella hälsa driver grundarna Jeanette Molander och Anna Forsberg framåt i sitt företagande och de har ambitionen att växa ytterligare. 

- Både Anna och jag har erfarenheter av symtom av klimakteriet och vi visste att vi var långt ifrån ensamma. Vi visste att behovet var stort och att tillgången till hjälp inte räckte till då många fick vända sig till storstan, säger Jeanette Molander.

Idag har de en klinik i Karlstad dit kvinnor kan komma och få hjälp med pms eller klimakteriebesvär. På kliniken möter de barnmorskor, läkare och gynekologer. Att ta ett helhetsgrepp över kvinnans livssituation är en viktig del i processen för att hjälpa till på bästa sätt.

- Den första vägen in till oss är ett tio minuters inledande rådgivningssamtal, ett telefonbesök, med en barnmorska för att se om vi är rätt ställe. Ibland är det livsstilsförändringar som mat och motion som blir första steget och ibland är det ett besök hos gynekologen, berättar Jeanette Molander.

Välkommnande väntrum.
Böcker om hormonell hälsa.

Qliniken Kvinnohälsa har också riggat ett stort nätverk med fysioterapeuter, träningscoacher, psykologer, arbetsterapeuter m.m. för att erbjuda rätt vård.

- Vi är ett komplement till den vård som redan finns att tillgå och samarbetar med såväl region som försäkringsbolag och privata mottagningar. Men vårt fokus är den hormonella hälsan och alla som är knutna till oss är kunniga i och har stort intresse för den hormonella hälsan, säger Anna Forsberg.

Stort behov och ökad medvetenhet

Sjuktalen för kvinnor i medelåldern är höga. Många är utmattade och får antidepressiva eller sömntabletter utskrivna som lösning, när egentligen en hormonell utredning borde vara första steget.   

- Vi ser att medvetenhet ökar och kunskapen om sin egen hälsa blir större. Man vill veta varför man inte mår bra och inte bara gå runt och bita ihop. Innan öppning så hade vi fått 150 intresseanmälningar till oss, från såväl Värmland som angränsande län, säger Anna Forsberg.  

- Flera företag vill också jobba förebyggande och hör av sig så att vi kan komma ut och berätta. Detta blir en del i att attrahera och behålla personal för dom, säger Jeanette Molander.

Med stöd från Almi och bank kunde de satsa

Att starta och driva företag var inte okänd mark för de två entreprenörerna. Båda kommer från chefsroller inom det företagsstödjande systemet i Värmland. I ryggsäcken har de också med sig erfarenheter som samtalscoach och affärsinnovatör.  Båda sa upp sig från trygga anställningar för att kunna satsa på företaget. Utmaningarna har varit flera, bland annat att hitta rätt kompetens.  

- Detta var en helt ny bransch för oss båda men vi kompletterar varandra fint med våra erfarenheter, säger Jeanette. Vi är båda doers och agerar på utmaningarna direkt.  

- Vi insåg ju direkt att vi inte kunde göra allt själva utan behövde förlita oss på duktig personal inom sjukvården. Vi behövde direkt anställa, säger Anna.

Vi hade ett gemensamt möte med Almi och bank för att få till en bra helhetslösning och det gjorde vi, vilket gjorde att vi kunde köra enligt plan

Anna Forsberg

De tog då kontakt med banken och Almi.

- Vi hade ett gemensamt möte för att få till en bra helhetslösning och det gjorde vi, vilket gjorde att vi kunde köra enligt plan, säger Anna. Det betyder mycket att ha någon som tror på oss och vårt företag.  

- Vi vet ju också att Almi kan erbjuda oss mycket affärsutvecklingsinsatser såsom mentorskap och vi tycker innovationssystemet i Värmland samverkar bra för att stötta företagare i deras utveckling, säger Jeanette.

Vill växa 

Idag har de två anställda barnmorskor,  Gunilla Evensson och Camilla Tranberg Eriksson, och tar in specialistläkare och gynekologer på konsultbasis efter behov.

- Vi har höga ambitioner att växa, säger Anna Forsberg. En riktning är att hitta samarbeten med aktörer som kompletterar vår verksamhet och växa till närliggande län.

- Vi vill kunna expandera genom att hjälpa ännu fler kvinnor på det sätt vi gör idag. Det finns planer på kompletterande digitala lösningar, men det fysiska mötet är otroligt viktigt så det vill vi såklart hålla fast vid, säger Anna Forsberg.

Fakta: Qliniken Kvinnohälsa

Grundades: 2023 av Jeanette Molander och Anna Forsberg
Säte: Karlstad, Värmland
Om: Kvinnoklinik för hormonell hälsa. Med barnmorskor och gynekologer erbjuds en palett av lösningar för balans och välmående vid förklimakteriet, klimakteriet och PMS/PMDS. Hjälper även till med andra gynekologiska besvär samt preventivmedelsrådgivning.
Webb: qliniken.se/

Kundcaset är producerat inom ramen för projektet Accelerera hållbar omställning som drivs av Almi Värmland och Almi Gävledala och som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Värmland, Region Gävleborg och Region Dalarna.