Sofia Davidsson, Inköpsansvarig och Glenn Wilander, VD Qtech Group

Qtech Group ska tänka och agera som ett storbolag även om man är det ’lilla bolaget’

Affärsutveckling

Qtech Group

 1. Behov

  Ville strukturera sitt hållbarhetsarbete för att kunna prioritera rätt.

 2. Lösning

  En väsentlighetsanalys gav företaget en tydlig bild av samhällsnyttan kontra intressevärdet och blev en språngbräda för det fortsatta hållbarhetsarbetet.

 3. Resultat

  Idag ligger mycket fokus på etik, moral, riskhantering och inte minst på att attrahera morgondagens arbetskraft genom kompetensutveckling, utbildningsplaner, och så vidare.

En väsentlighetsanalys gav Qtech Group en tydlig bild av samhällsnyttan kontra intressevärdet och blev en språngbräda för det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Idag ligger mycket fokus på etik, moral, riskhantering och inte minst på att attrahera morgondagens arbetskraft genom kompetensutveckling, utbildningsplaner, osv.

Sofia Davidsson, Inköpsansvarig och Glenn Wilander, vd Qtech Group svarar på några frågor kring företagets hållbarhetsarbete

 • Hur tänker ni kring att framtidssäkra Qtech Group inför kommande kundkrav? 

Qtech Group som bolag har alltid legat i framkant när det gäller att vara med och möta framtidens kunder. Vi har en fantastisk affärsmodell, där Qtech Group ska tänka och agera som ett storbolag även om man är det ”lilla bolaget”.

Vi har satsat från dag ett på att uppfylla ISO-krav för att möta allt högre krav från kunderna. Vi vill vara de som håller rodret med möjlighet att styra och hjälpa våra leverantörer genom att vara deras förlängda säljorganisation. I grund och botten är vi ett tjänstebolag som gör uppsättningen och samordningen. På så sätt blir det konkurrenskraftigt och skapar nytta för alla företag runtomkring med en grundtanke om att alla ska ha spetskompetens på just sitt område.

I Sverige måste vi våga förflytta oss framåt och på nytt ta en ledande position genom att jobba tillsammans istället för att konkurrera med varandra. Så får vi bättre koll på en större del av hela värdekedjan.

Med hjälp av Almi gjorde vi en väsentlighetsanalys. Det gav oss en tydlig bild av samhällsnyttan kontra intressevärdet och blev en språngbräda för det fortsatta arbetet. Hållbarhet handlar inte längre om att byta ut belysning till LED-lampor. När man väl börjar jobba med det så förstår man komplexiteten. Idag ligger mycket fokus på etik, moral, riskhantering och inte minst på att attrahera morgondagens arbetskraft genom kompetensutveckling, utbildningsplaner, osv.

Ytterligare ett exempel på hur vi framtidssäkrar Qtech Group är vårt arbete med rating från EcoVadis. Där har vi precis fått vårt resultat på 72p av 100p möjliga, vilket ger oss en EcoVadis Guldmedalj. Detta gör att vi sticker ut som bolag och ligger nu i topp 5%-segmentet av alla bolag som gjort en rating i detta globala system. Vi har även gjort steg 1 i verifiering av ISO 26000 och kommer även inom kort göra steg 2.

 • Hur har ni jobbat för att hjälpa era leverantörer utveckla sitt hållbarhetsarbete? 

Almi spelar en viktig roll som speaking partner för att driva vår region framåt, få upp dessa punkter på agendan på ledningsnivå – även hos mindre bolag. Många behöver hjälp med att se förbi kostnaden, få marknadsgruppen att istället se det som en värdebaserad försäljning.

Vi kommer dela de mest väsentliga dokumenten från arbetet med våra samarbetspartners och finnas som en hjälpande hand i arbetet framåt inom detta komplexa område. För oss är det lika viktigt att våra leverantörer lever upp till kraven som att vi själva gör det – Qtech Group är ju bara en del i värdekedjan.

Hållbarhet kommer bli den nya standarden och en självklarhet. Detta är bara början, det märks tydligt att frågan drivs hårt på alla nivåer. Har du inte ett aktivt hållbarhetsarbete kommer du inte bli en vald leverantör, så omställning är ett måste.

Vi kommer dela de mest väsentliga dokumenten från arbetet med våra samarbetspartners och finnas som en hjälpande hand i arbetet framåt inom detta komplexa område. För oss är det lika viktigt att våra leverantörer lever upp till kraven som att vi själva gör det – Qtech Group är ju bara en del i värdekedjan.

Glenn Wilander, vd Qtech Group

 

Om Qtech Group

Som en förlängd säljorganisation hjälper Qtech Group till att ta fram allt från enkla till mer komplexa detaljer. De tillhandahåller mekaniska komponenter och har en hög teknisk kunskap med fokus på kvalitet.

Omsättning 2022: 73,4 MSEK

Antal anställda: 26 st

Qtech Group har deltagit i Almis hållbarhetsprojekt Growing Green som pågick under 2022-2023.

Genom en kombination av skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, hållbarhetsworkshoppar, coaching och tillgång till expertkonsulter, har projektet påskyndat omställningen till en mer hållbar affär hos företag i Jönköpings län.

Projektet har finansierats av EUs regionala utvecklingsfond, Region Jönköpings län och Almi Jönköping.