Avtalsguiden

- allt du behöver veta om att skriva avtal

Som företagare är avtal den grund en stor del av din verksamhet vilar eller kommer att vila på. Som seriös företagare vill du ha genomtänkta avtal med dina kunder, dina leverantörer, dina anställda och de konsulter eller andra företagare du samarbetar med. 

I de flesta fall duger muntliga avtal och så länge allt flyter på är det inga problem med det. Men avtal aktualiseras ofta när det uppstår oenighet kring vad man egentligen kommit överens om och hur detta ska tolkas. Därför bör du se till att alla dina viktiga avtal upprättas skriftligt.

Det finns många fallgropar på det här området. Den här guiden kommer att hjälpa dig att undgå några av dessa genom att förklara de grundläggande reglerna kring avtalsskrivande och tipsa om vad du bör tänka på när du ingår avtal.

I denna guide kommer vi ta upp:

 • Muntliga eller skriftliga avtal
 • När har ett avtal ingåtts?
 • Vem kan ingå ett avtal?
 • Vem kan ingå ett avtal?
 • Kompanjonavtal
 • Anställningsavtal
 • Uppdragsavtal
 • Lokalhyresavtal
 • Sekretessavtal/upphovsrätt
 • Offert
 • Samarbetsavtal
 • Äktenskapsförord

Fyll i nedanstående uppgifter för att ladda hem Avtalsguiden helt kostnadsfritt

Är du: