Lean Canvas

Snabbtesta din affärsmodell

Mallen Lean Canvas bygger på den populära Lean Startup-metodiken som går ut på att snabbt få igång och testa en affärsidé för att se om den håller, är lönsam och genomförbar. Kort sagt, om din affärsidé och affärsmodell håller för vidare utveckling.

Lean Canvas är i princip en ögonblicksbild av en hel affärsplan på en enda sida. Genom nio viktiga byggstenar och nyckelantaganden kan du få en överblick av din affärsidé och vilka möjligheter som finns. När du börjar med den här enklare affärsplanen, slipper du investera en massa tid i en reguljär och omfattande plan som kanske visar sig vara fel väg i slutändan. Du får en möjlighet att redan på idéstadiet rätta till ‘feltänk’ och omvägar till målet.

Att ha allting överblickbart på en enda sida gör det inte bara enkelt att upptäcka felaktigheter, utan kan också vara ett visuellt stöd för att kreativt utveckla din idé vidare. Du får sällan allting rätt i första vändan. Ta din Lean Canvas, intervjua potentiella kunder, prata med rådgivare som Almi, diskutera med dina vänner, och jobba en vända till på din affärsmodell.

Nio byggstenar i din Lean Canvas

 1. Problem

  Vad är det för problem som din produkt eller tjänst ska lösa åt kunden?
 2. Lösning

  Hur ser din lösning på det här problemet ut?
 3. Kundens alternativ 

  Hur löser kunderna sitt problem idag?
 4. Viktiga nyckeltal 

  Vilka mätvärden vill du använda för att kontrollera att du är på rätt väg?
 5. Unikt värdeerbjudande 

  Vad är det som gör just din lösning värd att köpa?
 6. Din konkurrensfördel 

  Vilken är den?
 7. Kundsegment 

  Hur ser idealkunden ut?
 8. Kanaler 

  På vilka vägar kan du nå din idealkund?
 9. “Early adopters” 

  Hur ser den idealkund ut som köper först?

I mallen finns även boxar för kostnadsstruktur och intäktsströmmar, för att kunna göra en första ekonomisk bedömning av lönsamheten i din idé. Ladda ner Lean Canvas-mallen och testa din idé på en gång!

Fyll i nedanstående uppgifter för att ladda hem Lean Canvas helt kostnadsfritt

Är du: