Närbild på en glasburk med mynt, och som har en postit-lapp märkt med budget.

Öka lönsamhet genom att kapa kostnader

Lån

När du är på jakt efter finansiering tänker du säkert inte så mycket på dina kostnader. Men att kapa kostnaderna kan vara precis det första som du behöver göra. 

Många företagare drar på sig onödigt stora kostnader redan från start vilket kan leda till problem. Därför är det viktigt att direkt som företagare – och löpande – försöka minska kostnaderna så mycket som möjligt.
 
Hur då?

Här får du sju smarta tips för att göra det

 1. Tätare budgetuppföljningar
  Försök att göra en budget som är rimlig. Budgeten är ingen plats för önskedrömmar. För att vara användbar behöver den vara verklighetsförankrad.

  Fundera också över hur ofta du borde följa upp siffrorna. Att stämma av på kvartals- eller till och med månadsbasis istället för att jobba efter en årsbudget gör att du tidigt upptäcker om någon kostnad börjar skena iväg. Då blir det lättare att planera likviditeten och ha kontroll.

  Här hittar du budgetmallar för ditt företag
 2. Förhandla räntekostnader på befintliga lån och krediter
  Ställ bankerna eller andra långivare mot varandra och tänk på att du kan få bättre villkor om du lägger dina privata lån på samma ställe som företagets krediter. Som ett konkret exempel skulle 4 procent i ränte¬sänkning på en checkkredit om 150 000 kronor ge dig 6 000 kronor i lägre kostnader varje år.
 3. Fundera över företagets löner
  Framför allt när du står inför en expansion är det viktigt att räkna med lönekostnader. Men kanske kan du hitta duktiga medarbetare som kan jobba för en provisionsbaserad lön eller få en del i företaget eller vinsten? Lyft frågan med dina medarbetare!
 4. Se över inköp
  Hur länge har du haft samma leverantörer och när rekade du senast med andra, nya? Även om ditt företag är helt nytt – ställ två leverantörer mot varandra och låt dem veta att du alltid kollar med båda. Det är ett bra sätt att hålla priserna nere.

  Faktum är att två onödiga timmar varje månad till din redovisningsbyrå kan kosta minst 18 000 kronor om året. Kan du hitta sex sådana onödiga utgifter innebär det en besparing på drygt 100 000 kronor om året. Viktiga pengar när du exempelvis söker finansiering!
 5. Ta en titt på hyresavtalet
  Behöver du ha en så stor lokal som du har, kanske på ett A-¬läge? Om svaret är ja: Har du försökt förhandla med din hyresvärd? Om svaret även här är ja: Fundera på om du kan hyra ut en del av din lokal till andra företagare för att sänka din kostnad.
 6. Gå igenom dina försäkringar
  Här kan det skilja mycket mellan bolagen! För till exempel bilförsäkringar ofta så mycket som 50 procent eller mer. Det beror på att försäkringsbolagen riktar sig mot olika typer av kunder. Innehållet i försäkring¬arna är däremot väldigt lika. Beroende på vilken bil du kör kan du spara så mycket som 6 000-7 000 kronor varje år.
 7. Jämför abonnemang
  Du har säkert abonnemang för telefon, bredband, larm och annat i ditt företag. Här behöver du löpande jämföra priser för att hitta de bästa villkoren.

Så nästa steg är helt enkelt att gå igenom dina avtal och se vad du faktiskt betalar för. Eller om du just ska starta företag – se över vilka tjänster du behöver.