Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Affärsplan
– summera och utvärdera din idé/verksamhet med Almis mall för affärsplan
Mallar

Affärsplan

Mall till affärsplan


Det enda du behöver för att skapa en affärsplan är att ladda ned mallen här>> som PDF för att fylla i digitalt på din dator. Självklart bör du ha tankar på en ny affärsidé också!

 

Affärsplan

Affärsplanen är företagets karta för framtiden och underlättar när du ska träffa banken, annan finansiär eller vid möte med en rådgivare. Affärsplanen utmanar dig att tänka igenom företaget och ditt företagande.

  • Vad är viktigt för ditt företag
  • Vad vill du uppnå med ditt företag
  • Hur vill du att företaget ska drivas

Frågorna ger många gånger nya insikter som i sin tur kan leda till att du behöver tänka i nya banor.

 

I Almis mall till Affärsplan har vi valt att dela upp den i 14 viktiga frågor. När du laddar ner mallen får du ytterligare vägledning kring frågorna.

 

1. Affärsidé/Verksamhet
Beskriv företagets verksamhet och historik.

 

2. Vision
Beskriv vad ni vill uppnå med ert företag.

 

3. Mål
Beskriv vilka företagets mål är på 3-5 års sikt.

 

4. Kunder

Beskriv vilka som är era kunder

 

5. Marknad

Beskriv inom vilket geografiskt område och/eller bransch, produkterna/tjänsterna ska säljas.

 

6. Konkurrens

Beskriv hur konkurrenssituationen ser ut.

 

7. Produkt

Beskriv er produkt eller ert tjänsteerbjudande.

 

8. Sälja, betala, leverera

Beskriv hur företagets varor/tjänster (1) säljs, (2) betalas och (3) levereras/tillhandahålls?

 

9. Marknadsbearbetning

Beskriv hur ni bearbetar/informerar om företagets erbjudande.

 

10. Affärsmodell

Beskriv hur er affärsmodell ser ut.

 

11. Viktiga resurser och/eller förutsättningar
Beskriv vilka resurser och/eller förutsättningar som är viktiga för ert företag.

 

12. Hållbart företagande
Beskriv på vilket sätt er affärsidé skapar värde utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

 

13. Entreprenören/Teamet
Beskriv teamet som står bakom företaget och hur ni kompletterar varandra. 

 

14. Analys

Vad har er verksamhet för starka respektive svaga sidor. Vilka möjligheter i omvärlden kan ni se i framtiden? Finns det framtida hot som ni måste tänka på?

Jag vill bli kontaktad av en rådgivare

Har du ett registrerat bolag?