Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Ska ditt företag digitalisera sin kommunikation?
Hos Almi kan du få vägledning för att börja kommunicera digitalt och sätta en digital kommunikationsstrategi.
Tips och råd

Digital kommunikation & kommunikationsstrategi

Digital kommunikation är ett måste för företag som vill synas. Kunder rör sig digitalt och söker digitalt. Då måste företag också kommunicera digitalt.

Digital kommunikationsplan

När ni ska sätta en strategi och digital kommunikationsplan bör ni utgå från er målgrupp för att komma fram till vilket budskap ni ska ha, i vilka kanaler ni ska synas, när och för vem.


En digital kommunikationsplan innehåller ofta olika delar. Exempelvis:

 

 • Bakgrund
 • Nulägesanalys
 • Begränsningar
 • Syfte, strategi och mål

Här är det också viktigt att också specificera vem som har ansvar för var, vilken tidsplan ni har med era olika insatser och budget.

 

Mycket av informationen som varje dag skickas mellan kommuner, regioner och myndigheter är av känslig karaktär och måste hanteras säkert. Därför har flera offentliga aktörer arbetat för en säker digital kommunikation under ett gemensamt projekt som pågått mellan 2017 och 2020. På samma sätt bör företag arbeta, för att säkra bolagets digitala kommunikation. Detta är ett viktigt kapitel i er digitala kommunikationsplan.

Digital kommunikationskampanj

När det är dags för företag att satsa tid och resurser på en digital kommunikationskampanj finns det saker att tänka på. Här är det rimligt att titta på sin digitala kommunikationsstrategi och se så att kampanjen rimmar med den. Dessutom är många av stegen i kampanjarbetet liknande stegen som du har arbetat igenom för att få fram din digitala kommunikationsplan.

 

Vid digitala kampanjer är det viktigt att:

 • Definiera mål 
  Vad är mål och syfte med kampanjen? Är de i linje med kommunikationsplanen?
 • Sätt strategi och budskap
  Vilken målgrupp har kampanjen och vad ska ni kommunicera till den?
 • Välj rätt plattform/kanaler för kampanjen 
  Var finns din målgrupp?
 • Skapa rätt innehåll/content
  Vilken typ av text, bild och/eller film passar bäst för att lyfta fram budskapet? Som med allt innehåll bör det vara tydligt och gå i linje med företagets värderingar.
 • Mät data efter kampanjen 
  Vilket resultat har ni fått? Nådde ni de uppsatta målen? Resultatet är såklart viktigt att analysera och ska inte glömmas. I digitala kampanjer har ni alla förutsättningar att mäta och analysera.

Digitalisering 2020 - för dig utanför storstadsregionerna

Ett samarbete mellan Almi & Tillväxtverket

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att tillsammans med Almi skapa bättre förutsättningar för ett mångsidigt, konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv med god förmåga till förnyelse över hela landet.

 

Fokus ligger på digitalisering och vänder sig till dig som har ett litet till medelstort företag, oavsett bransch, och som befinner dig utanför storstadsregionerna, och som har någon form av digitala planer och en önskan att genomföra dessa.

 

Mer om Digitalisering 2020 hittar du här