Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Är ditt företag redo för digital utveckling?
Att tänka på när du digitaliserar tjänster, produktion och processer
Tips och råd

Digitalisering av tjänster, produktion och processer

Är ditt företag redo för digital utveckling? När det är dags att digitalisera företagets tjänster, produktion och processer finns det viktiga saker att tänka på.

En del företags affärsmodeller bygger helt och hållet på digitalisering. Det digitala genomsyrar allt i bolaget. Andra företag behöver digitalisera sina tjänster, sin produktion och processer för att stå starka inför framtiden.

Digitalisering av tjänster

När ett företag digitaliserar sina tjänster kan det generera nya affärer – det är ofta ett av skälen till att överhuvudtaget digitalisera och något som företaget troligtvis har fattat beslut om i sin digitala strategi.

 

Digitalisering av tjänster kan också vara ett sätt att möta nya kundgrupper, som kan nyttja företagets tjänster smidigare digitalt.

 

När ett företag ska digitalisera sina tjänster handlar det om att utveckla ett system, applikation eller en enskild funktion som skapar ett värde för kunden.

 

Ett tydligt exempel på detta är att utveckla en app för kunderna som kan ge ett mervärde för dem och merförsäljning för företaget.

 

Digitalisering av produktion

Utvecklingen mot en digitaliserad produktion går så snabbt att det kan vara svårt för företag att hänga med. Här handlar det bland annat om att utveckla nya användargränssnitt och kompetens på alla olika nivåer inom bolaget.

 

Med exempelvis Internet of Things (IoT) kan företag följa produktionen i realtid vilket skapar en bättre transparens och stora fördelar.

Digitalisering av processer

Företagets digitalisering av processer beror såklart mycket på vilken typ av företag man bedriver och inom vilken bransch. Men alla bolag har processer som är värda att digitalisera.


Företagare bör fråga sig hur en existerande process genom mjukvara kan bli digital och på så sätt mer effektiv och ekonomisk. Relevanta frågeställningar här är: Hur kan redovisningen digitaliseras? Administrationen? Betalningssätt för kunderna?


Att digitalisera processer kräver oftast ett färdigt system av något slag eller en utvecklad mjukvara som ska effektivisera er process.

Har du en stund över för att prata om ditt företags situation?

Har du ett registrerat bolag?