Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Tips och råd

Fem tips om du ska ansöka om grönt lån

Funderar du på Almis gröna lån? Här är fem tips inför ansökan från Almis rådgivare Henrik Nirs.

1. Se över hela verksamheten

Hållbarhetsfrågor är ofta uppe i diskussioner just nu. För några dagar sedan diskuterade vi med ett företag om teamet verkligen speglade den målgrupp som de vänder sig till som är kvinnor. De har enbart män i teamet. Här handlar det om social hållbarhet – och att vara nära marknaden och ta till vara på mångfalden. Viktigt för att verkligen kunna lösa ett problem OCH få kunderna att vilja betala för det.

2. Fundera över ert klimatavtryck

Så fort du producerar något gör du ett klimatavtryck – undersök vilket det är. Alla företag kan bidra hållbart på något sätt och det är också viktigt att visa hur just ditt företag gör det. Skriv inte ned er hållbarhetspolicy längst ned på hemsidan utan inkorporera budskapet på ett naturligt sätt i din affär. Kunden ska inte behöva leta.

3. Testa Almis Framtidsdialog

Innan du kan ansöka om Almis gröna lån måste du göra en Framtidsdialog och senare en Hållbarhets-workshop. Här ska ditt företag hitta din USP vad gäller hållbarhet. Var kan du göra ett hållbart avtryck? Vi fördjupar oss i det, utifrån Agenda 2030 och taxonomin. Någonstans måste du välja inriktning för ditt hållbarhetsarbete och det får du hjälp med här.

4. Omvärldsbevaka – ständigt

Framåt-tänk är viktigt när det gäller hållbar utveckling och du behöver se vad som händer i din omvärld. En del saker som sker är påtvingade i form av lagar, andra saker är trender. Hur kan du påverka och dra nytta av detta? Och vad är lättast att börja med för att kunna påverka framåt? Detta arbete påverkar också kulturen i företaget och er flexibilitet.

5. Fortsätt arbetet framåt

Arbetet med Framtidsdialog och Hållbarhets-workshop är välinvesterad tid för att komma vidare i ert hållbarhetsarbete. Men kom ihåg att inget gör sig självt utan hållbarhet är något du måste jobba med ständigt.

Står du inför en grön omställning?

Denna finansiering omfattas av en garanti inom ramen för den Pan-Europeiska garantifonden (EGF), genomförd av Europeiska Investeringsfonden med stöd från de medlemsstater som bidrar till EGF-fonden. 

eif-800.png

Henrik Nirs, rådgivare Almi
Henrik Nirs, rådgivare Almi

Vill du och ditt företag: 

  • kickstarta ert hållbarhetsarbete
  • identifiera nya affärsmöjligheter
  • identifiera hållbarhetsrisker
  • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
  • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
  • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
  • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
  • få finansiering till din gröna satsning

Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

 

Vill du veta mer om hur du kan framtidsrusta din verksamhet – spana in Almis Framtidsgenerator!