Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Tips och råd

“Långt och slitsamt arbete har lett till Mellifiqs framgångar”

Almis Stefan Guter har varit Mellifiqs rådgivare sedan 2016.

– Det har varit väldigt intressant och spännande. Bröderna har jobbat länge och enträget med sin teknologi. De har haft en långsiktighet – vilket också Almi har i det här.

Almi har både varit rådgivare och finansiär till Mellifiq och deras Ozonetech.


– Det här är ett teknologiskt företag. De har en teknikhöjd som gör det väldigt intressant. Dessutom är de hållbarhetsorienterade – alltså bra ur två viktiga aspekter, säger Stefan Guter, rådgivare hos Almi och för bolaget.

 

Han säger att det är bröderna Gilanpours slitsamma, långa och enträgna arbete som nu ger resultat och stora framgångar.

 

– Det här är ingen dagslända. De har hållit på med det här sedan 90-talet. Familjen köpte bolaget när det fortfarande var ett forskningsbolag. De har fortsatt att väldigt metodiskt utveckla teknologin på rätt sätt. Det är nyckeln till framgången – deras långsiktighet. Samma långsiktighet som Almi har i det här, säger Stefan Guter.

Vilka risker har funnits för dem?

– När de köpte verksamheten hade familjen andra bolag. De pumpade in överskotten därifrån i Ozonetech. Det har inte varit en lätt resa, utan krävt stora uppoffringar och stort privat risktagande – och nu visar det sig att det har varit väl värt mödan. Men det har nog inneburit många sömnlösa nätter.

 

En sådan här produkt lyckas inte alltid kommersiellt. Det finns kunder som ifrågasätter en leverantörs ekonomiska situation. De kan välja en sämre leverantör med bättre ekonomi. Men nu har de kommit upp i en sådan stabil nivå med kunder i över 50 länder så det här bolaget låter höra om sig.

Vad har Almi bidragit med under deras resa?

– Vi har framför allt hjälpt dem med rörelsekapital. Företag som växer behöver ofta kapital, speciellt när det är tillverkande företag. De binder rörelsekapital i form av lager och kundfordringar inte minst. I ett sådant här läge fyller Almis marknadskompletterande roll en viktig funktion då vi kan ta en högre risk. Men här är Almi förträffliga – vi ställer upp på tillväxtföretagens möjligheter till expansion och förmåga att bredda sig geografiskt och marknadsmässigt.

Almi ställer upp på tillväxtföretagens möjligheter till expansion och förmåga att bredda sig geografiskt och marknadsmässigt.
Stefan Guter

Var hade de varit utan Almis finansiering?

– De hade definitivt varit mindre och inte kunnat växa på det här sättet. Det finns alltid möjligheter att ta in annat kapital – eget kapital. Men i ett skede när du är utsatt ur ekonomiskt perspektiv, skulle du få en låg värdering av bolaget. Familjen som har ägt hela företaget, hade ägarmässigt blivit väldigt utspädda om de hade tagit in det externa kapitalet tidigare. Nu när de under fjolåret tog in externa ägare värderades de flerfalt högre än vad skulle ha gjort för några år sedan.

Vilken potential ser du i Mellifiq?

– Den är mycket stor. Då betonar jag på mycket stor. De är världsledande i mellansegmentet inom luft- och vattenrening med hjälp av ozon. De har ett eget element som är väldigt effektivt och som möjliggör att de färdiga produkterna ofta kräver mindre yta än konkurrenternas.

Hur hjälper du som rådgivare till?

– Jag har jobbat med analys och värdering av många börsnoterade företag och har en inblick i vad som är viktiga parametrar och hur företag utvecklas i olika skeden. Jag har bistått Mellifiq med de erfarenheter jag har med mig – exempelvis hur man kan hantera kapital och finansieringsfrågor i samband med ett företags expansion.

Jag simulerar möjliga framtida utvecklingsmöjligheter. De fortsätter att växa och jag försöker bistå med hur de hanterar det – så att management och kontrollfunktioner hänger med.
Stefan Guter

Det vilar ju ett ansvar på dig som rådgivare – hur tänker du kring det?

– Jag ser det som min uppgift att hjälpa företagen. Att jag är deras förlängda arm till att kapitalbehovet blir tillgodosett, givet att Almi kan få sina utlånade medel återbetalda. Vi värnar företagen och kan vi ta högre risker än bankerna. En del av de medel som vi lånar ut är i vårt kalkylhänseende avsedda att försvinna i konkurser. Vi ska främja tillväxt och sysselsättning här i landet och då måste vi ha ett högre risktagande. Men jag är inte särskilt orolig utan ganska väl bevandrad i vilka företag som bör få hjälp och vilka man ska neka.

Vilka råd kan du ge ett bolag som Mellifiq nu som lyckas så fantastiskt?

– Min rådgivning idag är mer generellt orienterad. Jag pekar på nyckeltal och annat som de kan använda beroende på i vilken takt de vill fortsätta expandera. Jag simulerar möjliga framtida utvecklingsmöjligheter. De fortsätter att växa och jag försöker bistå med hur de hanterar det – så att management och kontrollfunktioner hänger med.

 

Såsom vad de bör tänka på om de etablerar dotterbolag utomlands – hur sköter de detta? Och med rätt personer på plats? Hur många marknader kan man expandera till samtidigt? Ska allt vara centrerat till Stockholm eller även till annat tillverkningsställe? Och hur gör man med immaterialrätten – så att inte hemligheter försvinner utanför verksamheten? Jag kan inte ge dem precisa råd här, men jag kan ställa rätt frågor.

Stefan Guter, rådgivare Almi
Stefan Guter, rådgivare Almi

Är du intresserad av att utveckla ditt företag? 

 

Här ansöker du om lån med hjälp av ditt BankID.