Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Att välja rätt
Tips och råd

8 tips när du ska köpa konsulttjänster

För att underlätta för dig som beviljats utvecklingsmedel att välja en så lämplig konsult som möjligt och även säkerställa att ert samarbete fungerar på bästa sätt har vi samlat tips och råd nedan. Valet av konsult görs alltid av dig som företagare, men stäm av med Almi.

1. Rätt kompetens

Att veta vilken erfarenhet och expertis du är ute efter hos din konsult, hur ett bra resultat ser ut och hur du ska använda det resultatet är det absolut viktigaste när det gäller att hitta och välja rätt konsult. Tillsammans med din kontakt på Almi ringar du in det. 

 

Desstuom kan du söka på nätet för att hitta flera konsulter (minst tre) som är inriktade på det området som din frågeställning gäller. Fråga även din Almirådgivare om tips. Almi får dock inte peka på en specifik konsult, utan vi kan bara ge tips. Tänk på att du inte bör välja en konsult som är dig närstående (juridiska eller fysiska personer).

2. Referenser

Jämför de konsulter du identifierat och sätt dig in i vad de erbjuder. Be även om referenser utifrån dina mål och önskat resultat. Boka sedan gärna in ett möte för att få en bättre bild.

3. Pris, omfattning och villkor – be om offert

Beskriv omfattning av arbetet och i vilken form det ska levereras, t ex även att det ska innefatta en rekommendation till nästa steg. Diskutera även dina förväntningar tidsmässigt, när ska arbetet vara klart?

 

Var öppen och tydlig med det ekonomiska innan ni drar igång. Begär 30 dagars betalningsfrist efter avslutad leverans och be konsulten specificera antal timmar uppdraget kommer att ta (ej löpande räkning). Be även konsulten att namnge den person som ska genomföra uppdraget och be om CV på den personen.

4. Immateriella tillgångar

Det är du som beställare som får rätt att använda konsultens resultat. Ange även att äganderätten övergår från konsulten till dig i samband med betalning. (Om konsulten inte skulle få betalt har denne rätt att hålla inne resultatet fram till dess betalning sker). För att kunna bidra till ditt fortsatta utvecklingsarbete är det bra att dela resultat med Almi.

 

Vill du veta mer om immateriella tillgångar? Klicka här!

5. Sekretess

Det finns lagstadgat skydd för företagshemligheter, men då utvecklingsmedel ofta används för att få svar på för företaget känslig information så överväg att teckna ett särskilt sekretessavtal med leverantören. Även resultatet av konsultinsatsen kan omfattas av ett sådant sekretessavtalet. För mer information om sekretessavtal, se Almis Avtalsguide.

6. Stäm av ditt val av konsult med Almi

När du fått in offerter från flera konsulter, utvärdera dem och gör ditt val. Diskutera hur du tänkt och valet med Almi. Teckna sedan avtal. För mer information om vad avtalet bör innehålla se Almis Avtalsguide och kapitlet om Uppdragsavtal.

7. Lägg tid på att ta fram bra underlag och tidplan

Fundera över optimal tidplan och vilka underlag konsulten behöver för att göra ett bra jobb. Kanske finns det underlag som du arbetat fram tillsammans med Almis rådigivare, t ex Smart affärsplan, utfall av verifieringsarbetet med kunder, initial produktbeskrivning mm.

 

Tänk på att det måste finnas någon hos dig som har tid att vara bollplank till konsulten samt att arbeta vidare med resultatet när det är klart. 

8. Se till att få en bra start

När du valt konsult och ni är överens är det viktigt att ni får en bra start tillsammans. Beskriv visionen för idén/verksamheten. Ju mer bakgrundsunderlag du kan förse konsulten med, desto bättre. Konsulten ska ha erfarenhet av området och kan kanske även ge förslag som förbättrar slutresultatet.

Lycka till!

Jag vill bli kontaktad av en rådgivare

Har du ett registrerat bolag?
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas