Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
Låneindikatorn – en undersökning från Almi
Undersökningar
18 maj 2018

Konjunkturen viker enligt bankcheferna

 

4 juli 2018

 

En kraftigt ökad andel av Sveriges bankkontorschefer tror på svagare konjunkturutveckling. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

Hälften av svenska bankkontorschefer tror att konjunkturen försvagas på ett års sikt. I juli-mätningen tror 50 procent att konjunkturen försvagas, vilket är en kraftig ökning jämfört med förgående mätning i april då motsvarande siffra var 28 procent.

En ovanligt låg andel av bankcheferna tror på en positiv konjunkturutveckling, endast 15 procent tro på en starkare konjunktur. Övriga 35 procent tror på en oförändrad konjunktur.

 

Utlåning till företag på fortsatt hög nivå

Under 2018 har bankernas utlåning till företag ökat. Under första kvartalet uppgav 40 procent att utlåningen ökat. Under andra kvartalet uppger 49 procent av bankkontorscheferna att utlåningen ökat. Man är också positiv till utlåningen på ett års sikt, trots låg förväntan på konjunkturutvecklingen. På ett års tror 57 procent tror på en ökad utlåning.

 

Det största användningsområdet för företagens ökade lånebehov är rörelsekapital och rörelsefastigheter.

 

Företagen utvecklas väl

Även om bankkontoren är mindre optimistiska för framtiden anser man att företagen utvecklats väl under årets första kvartal:

  • 73 procent uppger att företagen ökat sin omsättning.
  • 38 procent uppger att viljan att anställa ökat.
  • 16 procent uppger att viljan att nå fler internationella marknader ökat.
  • 21 procent uppger att viljan att starta företag ökat.

 

Bankkontoren lånar ut till små och medelstora företag

Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

Om undersökningen

Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 28 maj – 15 juni 2018.