Jämställdheten stagnerar i styrelserummen 

Årets styrelsekartläggning från Almi visar samma andel kvinnor i företagens styrelser som föregående år. Undersökningen visar även att det är oförändrat avseende företag med jämställda styrelser och andel företag som har minst en kvinna i styrelsen. Likadant är det för andelen kvinnor som håller i ordförandeklubban, som ligger på samma nivå som föregående år. Årets enda ökning är andelen företag som har en kvinna som vd, den stiger med endast en procentenhet.

- Årets styrelsekartläggning visar att utvecklingen har rent av stagnerat. Resultaten från forskning visar tydligt nyttan med jämställda styrelser och Almi ser ett stort värde i att kontinuerligt lyfta fram fakta som gynnar mångfald och tillväxt. Styrelsekartläggningen presenteras i år för nionde gången och detta är första gången vi står still. Det är hög tid att vi lägger i en högre växel i jämställdhetsarbetet, säger Jan Sinclair, tf. vd på Almi.

" I en tid med stark förändring behövs en stor bredd av kompetenser "

Det är en oroande utveckling eftersom vi inom Almi ser kraften med ett aktivt och jämställt styrelsearbete. I en tid med stark förändring behövs en stor bredd av kompetenser för att tolka omvärlden och vi alla vill göra affärer med och jobba i justa bolag, säger Anna Lundmark-Lundbergh, vd Almi Värmland och ansvarig för styrelsekartläggningen.

Anna Lundmark Lundbergh

Kartläggningen i siffror från 2013 och 2024

 • 17 à 21 %
  Andel kvinnor av totala antalet platser
 • 10 à 15 %
  Andel bolag med kvinna som vd
 • 35 à 41 %
  Andel bolag med minst en kvinna
 • 10 à 15 %
  Andel bolag med kvinna som ordförande
 • 13 à 16 %
  Andel jämställda styrelser
 • 52 à 53 %
  Andel bolag med två eller fler ordinarie ledamöter

Fakta Styrelsekartläggningen 2023

Statistiken avser bolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda som har minst två ledamöter i styrelsen och är redovisad på länsnivå.

 

I Sverige fanns vid mättillfället:

 • 121 930 bolag med minst fem miljoner och/eller minst fem anställda.
 • 64 375 bolag minst två ordinarie ledamöter i styrelsen. 

Första kartläggningen genomfördes 2013 och har sedan 2017 tagits fram varje år och spänner nu över mer än en tioårsperiod.

Statistiken i Styrelsekartläggningen 2024 är framtagen av Almi och visar statistik för hela Sverige, län för län. Data har inhämtats från UC i december månad 2023 och baseras på senast tillgängliga nyckeltal från respektive företag. Statistiken avser bolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda som har minst två ledamöter i styrelsen och är redovisad på länsnivå.

Hela styrelsekartläggningen för 2024 finns här>> (pdf, 1.28 MB)

En cirkel med tomma, svarta stolar.

Testa själv för att se utfall av 1%

Den här kartläggningen ger den typen av fakta som kan motivera till aktiv handling, därför har vi räknat ut vad 1% skulle innebära fördelat på samtliga regioner och frågeställningar. Testa att ändra region och frågeställning i rullistan nedan.

 • 1 101 st
  1% ökning i antal bolag
 • 65 476 st
  Antal bolag efter 1% ökning

Fakta om rapporten
Könsfördelning i bolagsstyrelser: Del 2

Databasen som rapporten bygger på omfattar år 2016 till och med 2018 och sammanställdes av Statistiska Centralbyrån (SCB). Databasen omfattar alla aktiva svenska aktiebolag under tidsperioden.

För statistiska analyser användes programvaran IBM SPSS där analyser genomförts för en databas innehållande totalt 96 090 företag. 

Analyserna har gjorts på svenska aktiebolag med minst två ledamöter i styrelsen. Därtill tillämpas Almis kriterier för styrelsekartläggning, det vill säga att aktiebolag med minst fem anställda och/eller minst fem miljoner kronor i omsättning ingår i urvalet av företag ur datasetet.

Hela rapporten finns här