Behöver du finansiering till ditt företag?

Inget kan växa utan näring, och kapital är företagets näring. När du utvecklar ett nytt eller befintligt företag kan det behövas ett tillskott för att finansiera företagets utveckling och tillväxt. 

Almi är ett statligt bolag utan egna vinstintressen och vårt enda fokus är att det ska gå bra för dig och Sveriges små och medelstora företag. Till vad kan du låna?

Det finns lika många anledningar och behov till att ta in extern finansiering som det finns företag.

Det kan till exempel handla om: 

 • När du står inför en hållbar omställning
  Att investera i hållbarhet kan verka dyrt. Men faktum är att ett konkret hållbarhetsarbete driver lönsamhet och gör att du är relevant även i framtiden.
 • När banken inte kan ta hela risken
  Ibland kan inte banken ta hela risken utan ser gärna att du har med dig en medfinansiär. Det är därför vi finns. Tillsammans med dig och banken kan vi dela risken och du får den finansiering som behövs.
 • När din nya idé ska testas
  Alla som har en ny idé, tjänst eller produkt bör testa detta mot den tänkta målgruppen för att säkerställa att det är ett verkligt behov för din kund.
 • När du vill satsa dig ur svåra tider
  I osäkra tider kan det faktiskt vara helt rätt att våga satsa. En satsning du gör idag kan visa sig vara mycket lönsam i framtiden.
 • När du vill köpa ett företag
  Oavsett om du ska ta över familjeföretaget eller köpa ett företag kan extern finansiering vara ett måste för att få affären i hamn.
 • När du växer för fort
  Ibland kan efterfrågan på produkterna vara så stor att du inte hinner med. Kanske behöver du anställa fler eller utöka ditt lager. I många fall handlar det om att du behöver mer likviditet, alltså kapital till rörelsen.

Vi har flera olika finansieringsmöjligheter och utifrån dina behov hittar vi tillsammans med dig den lösning som passar ditt företag bäst.

Så fungerar Almis lån

Almis lån fungerar ofta som ett topplån vilket innebär att vi tar en högre risk och därmed ligger räntan över genomsnittlig bankränta. I många fall kan ett lån från Almi vara avgörande för att även banken ska ge ett lån.

Våra lån vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher. Utgångspunkten är att du inte kan finansiera allt du behöver på annat håll, till exempel genom banken, utan behöver ytterligare en finansiär. 

Behöver du finansiering till ditt företag?

Boka då ett första möte med oss redan idag. Det är helt kostnadsfritt och du binder dig inte till någonting förutom en väg till en hållbar tillväxt!

Har du en stund över för att prata om ditt företags situation?

Boka ett första möte med oss redan idag. Det är helt kostnadsfritt och du binder dig inte till något, men du får en möjlig väg till en hållbar tillväxt.

Jag är intresserad av
Har du ett registrerat bolag?
Gäller det en innovativ affärsidé?