Lotta Wikman Öman och Emma Kylberg

Mod Advokater vill göra branschen mer mänsklig

Affärsutveckling

Mod advokater

  1. Behov

    Mod Advokater grundades 2022 med målet att reformera advokatbyråbranschen. De ville bland annat utvecklas inom hållbarhet.

  2. Lösning

    Almi erbjöd affärsutveckling och att delta i en strategigrupp med tema ledarskap samt tjänster inom hållbarhet.

  3. Resultat

    Via Almi fick Mod advokater kontakt med ett nätverk från flera olika branscher, som hjälpte och inspirerade dem i sitt utvecklingsarbete.

Lotta Wikman Öman och Emma Kylberg jobbade på samma advokatbyrå när de insåg att de ville starta en helt egen – Mod Advokater.

– Vårt långsiktiga mål är att förändra advokatbyråbranschen. Vi vill visa att du kan vara modig och driva en byrå där alla klienter och medarbetare mår bra och går till jobbet med ett leende, säger Lotta Wikman Öman.

I takt med att Lotta och Emma lärde känna varandra på sin tidigare arbetsplats kom de också fram till att de har samma grundvärderingar vad gäller människor, relationer och klienter.

– För mig har jobbet, och utbildningen, varit mer ångestdrivet än lustdrivet. Det finns också en stereotypisk bild av vad en jurist eller advokat är och vi känner inte igen oss i den, säger Emma.

Två kvinnor som sitter vid ett bord och har ett möte.
“Det är en sådan lyx att vi jobbar för oss själva! Så länge vi kommer framåt och hjälper våra klienter är det gott nog”, säger Emma, till höger.
Emma Kylberg och Lotta Wikman Öman
Emma Kylberg och Lotta Wikman Öman startade Mod Advokater för att de hade tröttnat på den hierarkiska och tärande arbetsmiljön som är vanlig i deras bransch. De vill med nya bolaget reformera advokatbyråbranschen och göra den mer modern, inbjudande, lätthanterlig och inte minst lättillgänglig för klienter och medarbetare.

För Mod Advokater handlar det om att våga ifrågasätta de normer som finns och utmana dem. Emma och Lotta beskriver en kultur i branschen med starka hierarkier och en stark manlig dominans. Emma, som kom in i branschen mer nyligen än Lotta, har tänkt mycket på varför det ser ut så och försökt analysera:

– En del beror på att man redan under utbildningen lotsas in i det här – att det är väldigt tufft och utmanande. Det är det också, men att inpräntas direkt i det tar udden av vad som är spännande och roligt med juridik. Det snackas bara så mycket om prestation – att hamna på de “bästa” byråerna och få de “bästa” klienterna, säger Emma och fortsätter:

– Vi som kollektiv bidrar också till den här bilden av vad som är en bra advokat och jurist. Det är något vi vill ändra på nu. Det behövs mod att ifrågasätta normen och våga utmana den. Jag försöker ge en rolig och mer lustfylld bild av att vara jurist när folk utanför min bransch kommer med påståenden såsom "det måste vara riktigt slitigt" eller "jobbar du mycket helger?"

Det var mycket givande och inspirerande seminarier med kvinnliga företagare från olika branscher. Alla som vill utveckla sig själva och sitt företag borde delta i en sådan seminarieserie!

Lotta Wikman Öman

Lotta känner igen sig. Hon undervisade tidigare på juristprogrammets terminskurs 3 under många år och såg hur det var lite mer av en lättsam “hejsan hoppsan”-stämning hos studenterna första och andra terminen.

– Sedan syntes mer och mer av pärlhalsband, allvar och väldigt mycket prestationsfokus.

På advokatbyråer är det vanligt med enskilda budgetar för juristerna, där både Lotta och Emma har erfarenhet av hur dessa stäms av månadsvis i grupp, vilket också bidrar till tävling och prestation.

– Vi sa från början att vi inte ska ha det i Mod. Vi litar på att alla gör sitt bästa för att det ska gå bra för företaget. Ett kall för oss är att du både ska kunna jobba på vår byrå och må bra, säger de.
De vill även vara modiga i relationerna till sina klienter.

– Vi säger nej om det inte är inom ramen för vår expertis eller om vi känner att vi inte kommer hinna med att ge de råden som klienten förtjänar. Vi vill ju att varje klient ska få det bästa möjliga, säger Emma.


För henne och Lotta handlar det till sist om att alltid ge en bra rådgivning.


– Vi vill vara en specialistbyrå, och alltid ge jättebra råd till alla kunder. När vi märker att klienterna inte vill betala för vårt jobb säger vi nej. Eller till de som vill göra våra jobb och berättar hur vi ska göra – “gubbarna”.

I början av 2022 öppnade de byrån, Emma kom loss från sitt gamla jobb i mars, och under första verksamhetsåret har de omsatt nära fyra miljoner kronor.

– Det har varit ett underbart år, säger Lotta.

– Och omtumlande. Jag lyckades bli gravid en månad in med nya bolaget, berättar Emma och blir snabbt avbruten av Lotta:

– Vilket vi är väldigt glada över!

– Ja, det har varit ett jättekul och lärorikt år. Den här ångestdrivna känslan är i princip helt borta. Både Lotta och jag går till en coach, Sara Törnblom på Tydlighetsfabriken, som är specialiserad på jurister och vår bransch vilket har hjälpt mig väldigt mycket. Att få jobbet att kännas lustfyllt igen, säger Emma.

– Jag håller med. Och ett av mina bästa ögonblick är när du sa: “Det här är första gången jag tycker att det är roligt att jobba”, minns Lotta.

Almis rådgivare Anna Tensjö om Mod Advokater:

– De är verkligen ett fantastiskt team och gör något annorlunda. De sticker ut i hur de har valt att prioritera sin egen och sina framtida kollegors arbetsmiljö. De har tagit saker i sina egna händer och det krävs väldigt mycket mod att göra det i en typiskt traditionell bransch.    

 

Varför var Almis strategigrupp och tjänster inom hållbarhet rätt för dem?

– För fåmansbolag tror jag att det är särskilt viktigt att träffa andra företagare och prata om sina utmaningar, bland annat inom ledarskap. Det blev en väldigt bra sammanhållning i den här gruppen, så det blir en fortsättning vilket är väldigt roligt.    

 

Vilka utmaningar står Mod Advokater inför, skulle du säga?

– Det är ett företag med en lysande framtid och de kommer att behöva växa. Där blir deras utmaningar kompetensförsörjning, att anställa, behålla kultur och den unika grund som de har skapat för att fortsätta jobba med ett hållbart ledarskap.

Anna Tensjö, rådgivare hos Almi

När Lotta träffade Almi Uppsalas affärschef Camilla Ahlsson i ett gemensamt nätverk, berättade Lotta om sina och Emmas planer att driva bolag. Camilla tipsade då om Almis nätverk för företagare med fokus mot ledarskap och utveckling.

– Det har varit jättebra! Det gav jättemycket att få träffa andra kvinnliga företagare, där vi egentligen har samma utmaningar men från helt olika synvinklar, säger Lotta och fortsätter:

– Det var mycket givande och inspirerande seminarier med kvinnliga företagare från olika branscher. Alla som vill utveckla sig själva och sitt företag borde delta i en sådan seminarieserie!

Vilka utmaningar har ni i bolaget just nu?
– Att hinna med! Vi är så tacksamma över att alla våra tidigare klienter följde med och en mer bekväm utmaning just nu är att vi inte riktigt hinner få in nya uppdrag, säger Lotta och Emma instämmer:

– Ja, vi vill växa och rekrytera. Här är det också en utmaning och jättesvårt att hitta bra personer som också är tillgängliga. De får inte vara för lika oss, men samtidigt inte för olika. Vi vill att vi delar värderingar och gärna vill vara med och utveckla. Vi tror på transparens och vill att även nya medarbetare ska få vara med i beslutande möten för att snabbt kunna känna att de verkligen är en del i teamet.

Målet är att växa sig större och gärna vara 20-30 medarbetare, men det viktigaste är människorna, enligt båda.

– Då kan det räcka med tio också, säger Emma.

Fakta Mod Advokater AB 

Grundades: 2022 av Lotta Wikman Öman och Emma Kylberg

Ägare: För närvarande bara Lotta, då Emma ännu inte är advokat och det krävs för att äga en advokatbyrå, men alla viktiga beslut fattas i samråd och det är Emma som är ansvarig för affärsutvecklingen

Säte: Uppsala, men klienter över hela Sverige och även internationellt

Är: Experter på immateriella rättigheter, kommersiella avtal och dataskyddsfrågor

Kunder: Bland klienterna finns små och medelstora ägarledda bolag, ideella föreningar, företag inom life science, kunskapsföretag och Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation där Lotta är dataskyddsombud och majoriteten av klienter finns utanför Uppsala

Anställda: Två

Webb: modadvokater.se/

 Lotta Wikman Öman och Emma Kylberg