Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Affärsutveckling under Coronakrisen
Här hittar du anpassade tjänster som hjälper ditt företag att hantera effekterna av Coronapandemin.
4 maj 2020

Anpassade tjänster inom affärsutveckling

På kort tid har verkligheten förändrats drastiskt för många företagare. Vi på Almi gör allt för att bistå våra kunder för att mildra effekterna av coronapandemin. Det innebär bland annat att vi anpassar våra affärsutvecklingstjänster för att bättre passa företagare under rådande omständigheter. Till exempel kan alla möten med Almis rådgivare ske digitalt.

Kan man utveckla affären i kristid?

 

Att jobba aktivt med affärsutveckling är ofta förknippat med tillväxt och framgång. Men det kan också vara en nyckel till överlevnad i kristid. För att stötta dig i ditt arbete med att ställa om verksamheten till nya förutsättningar använder vi oss av beprövade verktyg och arbetsmetoder. 

 

Detta erbjudande vänder sig till små och medelstora företag i Norr- och Västerbotten där behov av översyn av verksamheten uppstår som en följd av coronavirusets spridning. 

 

Du kommer att träffa en av våra erfarna rådgivare digitalt under några timmar, där ni själva väljer hur ni disponerar tiden och vilka frågor som ni fokuserar på. Tillsammans för ni en dialog om ditt nuläge och dina utmaningar. Vi hjälper dig att definiera dina mål på kort sikt och tar fram en handlingsplan. Varje möte avslutas med en åtgärdslista som sedan följs upp vid nästkommande tillfälle.

 

Almis rådgivare ansvarar för processen men det är du som ansvarar för innehållet. Rådgivaren strävar efter att bidra till ditt lärande, men har inget facit. Det är alltid du som genomför åtgärderna och tar besluten för vad som ska göras.  

Handlingsplan

 

Tillsammans med en Almi-rådgivare definierar ni företagets mål på tre till fem månaders sikt, eller kortare – allt utifrån vilket behov du/ni har. Syftet är att formulera framtida mål samt skapa en handlingsplan för att komma igång med arbetet att realisera målen. Handlingsplanen baseras på de akuta och kritiska områden som har uppstått i coronakrisens spår och som är avgörande för fortsatt verksamhet.

 

Arbetet är uppdelat i två möten. Slutresultatet blir en summering av ditt företags mål och en ifylld målmatris med prioriterade områden och huvudaktiviteter nedbrutet till aktuell tidsperiod. Vi diskuterar även nästa steg i företagets utveckling och hur Almi eller andra aktörer kan bidra med fortsatt stöd.

Coaching

 

Genom vår coaching får du någon att prata med som förstår och tar utgångspunkt i din specifika situation men som även utmanar, ställer svåra frågor, och kanske till och med ger dig helt nya perspektiv. Allt för att få företaget att klara sig igenom krisen.

 

Du kommer att träffa en rådgivare digitalt under några timmar där ni själva väljer hur ni disponerar tiden och vilka frågor som ni fokuserar på. Varje möte avslutas med en åtgärdslista som sedan följs upp vid nästkommande tillfälle.

 

Syftet med coachingen är att stötta dig i att agera och hantera utmaningarna så att du sedan kan fortsätta på egen hand sedan.

Hur kan vi hjälpa dig?

Fyll i kontaktformuläret och ange kort hur dina behov ser ut och vilken av ovan tjänster som du är intresserad av.
*
*
*
*
?