Hållbar tillväxt

Almi Nord driver i samverkan med EU, Region Norrbotten och Region Västerbotten projektet Hållbar tillväxt. Bakgrunden till projektet är den kraftiga industriella satsning som sker i övre Norrland.

En utveckling som leder till en förändrad roll i den svenska samhällsekonomin för norra Sverige och också ställer stora krav på förändring och nytänkande från såväl offentlig sektor som näringslivet. 

Projektets innehåll och inriktning ger deltagande företag en ökad förståelse och kunskap inom hållbarhetsområdet, man arbetar fram en handlingsplan för hur man skall arbeta med implementering av hållbara och cirkulära affärsmodeller.

Aktiviteter inom Hållbar tillväxt

En rad aktiviteter runt om i Norr- och Västerbotten kommer att genomföras. Projektet kommer att erbjuda affärsutveckling, kompetenshöjande föreläsningar och workshops inom bl a produkt- och 
tjänsteutveckling, hållbara och cirkulära affärsmodeller, finansieringsmöjligheter, digitalisering och säkerhet. Dessutom sker erfarenhetsutbyte mellan deltagarna, de utvecklar sina personliga och affärsmässiga nätverk och erbjuds också information från andra företagsfrämjande aktörer.

Föreläsningar och rådgivning

Vi kommer att erbjuda kompetenshöjande föreläsningar och workshops - håll utkik i Almis kalendarium efter mer information. Det finns också möjlighet att boka tid för individuell rådgivning antingen on-line eller tillsammans med Almis rådgivare på plats.

Projektets insatser genomförs i samarbete med EU, Region Norrbotten och Region Västerbotten.

Inspireras av andra

Inspireras av andra företagare som stått inför samma utmaning som du.

A-Metodiks hållbarhetsresa med Almi
Arctic Bath om "Attraktiv arbetsgivare"