Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
23 januari 2020

Almi satsar på digitalisering av länets företag

Almi Uppsala kommer under året att genomföra insatser för att främja digitalisering i länets små och medelstora företag bland annat genom att testa nya modeller och verktyg. - Digitalisering ligger högt upp på agendan för många företag som vi möter och det kan vara svårt att veta var man ska börja. Här kan vi göra skillnad och öka konkurrenskraften i länets företag, säger David Jonson, rådgivare hos Almi Uppsala. I länet finns drygt 18.000 aktiebolag.

Flera insatser ska främja digitaliseringen under 2020
Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att skapa bättre förutsättningar för ett mångsidigt, konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv med god förmåga till förnyelse över hela landet. Tillsammans med Almi kommer flera näringslivsinsatser för att främja digitaliseringen av företagen att genomföras under 2020.

David Jonsson 

Företagens digitala mognad och kompetens kommer att öka

Syftet med satsningen är att överbrygga de särskilda utmaningar som företag på landsbygden har, exempelvis långa avstånd till kunder, leverantörer och samarbetspartner. För företagen innebär det att deras digitala mognad och kompetens kommer att öka, de kommer få de verktyg de behöver för att komma igång med sin digitalisering, men även stöd med att skapa nya värden inom företagen som kan öka deras konkurrenskraft och fortsatta framgång. Företagen erbjuds även en möjlighet att se om och hur den digitala satsningen kan finansieras i form av lån, riskkapital, checkar och bidrag. Allt syftar till att stärka kunskapen och öka insikten hos företagen vad gäller digitaliseringens möjligheter.

 

Almi har både har kompetens, verktyg och resurser
-Projekttiden för genomförandet av vårt näringslivsuppdrag är mycket knapp. Genom valet av Almi som samarbetspartner för huvudgenomförandet har vi fått en aktör som både har kompetens, verktyg och resurser för att snabbt kunna sätta sig in utmaningarna kring digital transformation som små och medelstora företag på våra landsbygder kan ha, säger Ulf Savbäck, enhetschef för Kompetensförsörjning och digitalisering på Tillväxtverket.

 

För mer information om satsningen, kontakta
David Jonson, rådgivare Almi Uppsala, mobil 072–215 08 41, david.jonson@almi.se
Bengt-Åke Ljudén, VD Almi Uppsala, mobil 070 577 10 20, bengt-ake.ljuden@almi.se
Per-Ove Remmare, Projektledare Tillväxtverket, 072 539 07 52, per-olof.remmare@tillvaxtverket.se

 

Inom ramen för satsningen kommer det i pilotform testas nya modeller/verktyg från andra främjare, enligt Tillväxtverkets utlysning Utveckla företag på landsbygderna under hösten 2019.

 

Mer om satsningen finns här: https://almi.se/digitalisering-2020