Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Andel kvinnor som är företagsledare

Ett av Almis mål är att andelen kvinnor som är företagsledare ska vara högre bland Almis företag än motsvarande andel bland nystartade företag samt i företagsstocken totalt.


Under 2019 var andelen företagsledande kvinnor bland Almis företag 28 procent. Detta ska jämföras med andelen i nystartade företag som var 33 procent och företagsstocken totalt där andelen var 28 procent.

Tabell andel kvinnor

Att identifiera företagsledaren

För att fastställa om företaget leds av en kvinna använder Almi principen med högst rankad företagsledare. Samma princip tillämpas av myndigheten Tillväxtanalys.


Den innebär att den högst rankade företagsledaren fastställs enligt en rangordningslista där vd är högst, om vd saknas väljs styrelseordföranden o.s.v. Som källa används Bolagsverket. Denna princip är nödvändig då det hos Bolagsverket inte alltid framgår vem som är vd. Det finns inga formella krav på att vd, grundare, eller vem som är högst ansvarig ska vara registrerat.

Går det att öka andelen kvinnor?

För att Almis mål ska uppnås är det viktigt att Almi når ut till alla företagare och entreprenörer i Sverige. Företagare och entreprenörer ska känna till vad Almi erbjuder och hur Almi kan bidra till företagets utveckling och framgång. För att uppnå målet gällande andelen kvinnor är det särskilt viktigt att nå ut till företagsledare som är kvinnor och kvinnor som funderar eller är på väg att starta företag. Därför genomför Almi särskilda aktiviteter riktat mot kvinnor. Exempel kan vara seminarier, utbildningar och andra events. Det kan också gälla att Almi är närvarande i relevanta nätverk. Ytterligare en viktig åtgärd är att säkerställa att Almis kommunikation, i alla kanaler inklusive i möten med Almis medarbetare, är normfri och inkluderande.