Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

Volymer 2019

923 INSATSER INOM AFFÄRSUTVECKLING
81 LÅNEKUNDER
40 031 TKR I UTLÅNING
1 504 SEMINARIEDELTAGARE

Regionens företagare berättar